Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 24, 2019

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Isaias 49, 1-6
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15

Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.

Mga Gawa 13, 22-26
Lucas 1, 57-66. 80

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 23, 2019

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (K)

Genesis 14, 18-20
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

1 Corinto 11, 23-26
Lucas 9, 11b-17

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 22, 2019

Sabado ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 12, 1-10
Salmo 33, 8-9. 10-11. 12-13

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Mateo 6, 24-34

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 21, 2019

Paggunita kay San Luis Gonzaga, namanata sa Diyos
Biyernes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 11, 18. 21b-30
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.

Mateo 6, 19-23

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 20, 2019

Huwebes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 11, 1-11
Salmo 110, 1-2. 3-4. 7-8

Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

Mateo 6, 7-15

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 19, 2019

Miyerkules ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 9, 6-11
Salmo 111, 1-2. 3-4. 9

Mapalad s’ya na may takot sa Diyos na magandang-loob.

Mateo 6, 1-6. 16-18

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 18, 2019

Martes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 8, 1-9
Salmo 145, 2. 5-6. 7. 8-9a.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 43-48

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 17, 2019

Lunes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 6, 1-10
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Mateo 5, 38-42

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 16, 2019

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos (K)

Kawikaan 8, 22-31
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Roma 5, 1-5
Juan 16, 12-15

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 15, 2019

Sabado ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 5, 14-21
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 5, 33-37

Basahin at pakinggan →