Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Lunes, Abril 27, 2015

Lunes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 11, 1-18
Salmo 41, 2. 3; 42, 3. 4

Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Juan 10, 1-10

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 26, 2015

Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay
Linggo ng Mabuting Pastol
Pandaigdigang Araw ng Panalangin para sa Bokasyon

Mga Gawa 4, 8-12
Salmo 117, 1 at 8-9. 21-23. 26 at 28kd at 29

Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

1 Juan 3, 1-2
Juan 10, 11-18

Mga Pagbasa – Sabado, Abril 25, 2015

Kapistahan ni San Maros, manunulat ng Mabuting Balita

1 Pedro 5, 5b-14
Salmo 88, 2-3. 6-7. 16-17

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Marcos 16, 15-20

Mga Pagbasa – Biyernes, Abril 24, 2015

Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 9, 1-20
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Juan 6, 52-59

Mga Pagbasa – Huwebes, Abril 23, 2015

Huwebes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 8, 26-40
Salmo 65, 8-9. 16-17. 20

Sangkalupaang nilalang galak sa Poo’y isigaw.

Juan 6, 44-51

Mga Pagbasa – Miyerkules, Abril 22, 2015

Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 8, 1b-8
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a.

Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Juan 6, 35-40

Mga Pagbasa – Martes, Abril 21, 2015

Martes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 7, 51 – 8, 1a
Salmo 30, 3kd-4. 6ab at 7b at 8a. 17 at 21ab

Poon, sa mga kamay mo habilin ko ang buhay ko.

Juan 6, 30-35

Tagalog Mass Readings – Monday, April 20, 2015

Mga Pagbasa – Lunes, Abril 20, 2015
Lunes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 6, 8-15
Salmo 118, 23-24. 26-27. 29-30

Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poony Diyos.

Juan 6, 22-29

Tagalog Mass Readings – Sunday, April 19, 2015

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 19, 2015
Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 3, 13-15. 17-19
Salmo 4, 2. 4. 7. 9

Poon, sa ‘mi’y pasikatin liwanag sa iyong piling.

1 Juan 2, 1-5a

Tagalog Mass Readings – Saturday, April 18, 2015

Mga Pagbasa – Sabado, Abril 18, 2015
Sabado sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 6, 1-7
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Juan 6, 16-21

Tagalog Mass Readings – Friday, April 17, 2015

Mga Pagbasa – Biyernes, Abril 17, 2015
Biyernes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 5, 34-42
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Ang tanging aking mithii’y Panginoo’y makapiling.

Juan 6, 1-15

Tagalog Mass Readings – Thursday, April 16, 2015

Mga Pagbasa – Huwebes, Abril 16, 2015
Huwebes sa Ika-2 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 5, 27-33
Salmo 33, 2 at 9. 17-18. 19-20

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Juan 3, 32-26

Page 1 of 106123...102030...Last »