#40Araw na Paghahanda

#40Araw na Paghahanda, 40 na Gawain - Samahan kami sa paggawa ng 40 simpleng mga gawain upang mapaghandaan ang Mga Mahal na Araw. I-like ang Awit at Papuri Facebook page.

Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Lunes, Marso 09, 2015

Play

Lunes sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

2 Hari 5, 1-15a
Salmo 41, 2. 3; Salmo 42, 3. 4

Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Lucas 4, 24-30

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 08, 2015

Play

Ikatlong Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Exodo 20, 1-17
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Panginoon, iyong taglay ang Salitang bumubuhay.

1 Corinto 1, 22-25
Juan 2, 13-25

Mga Pagbasa – Sabado, Marso 07, 2015

Play

Sabado sa Ika-2 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Mikas 7, 14-15. 18-20
Salmo 102. 1-3. 3-4. 9-10. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Lucas 15, 1-3. 11-32

Mga Pagbasa – Biyernes, Marso 06, 2015

Play

Biyernes sa Ika-2 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Genesis 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21

Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 21, 33-43. 45-46

Mga Pagbasa – Huwebes, Marso 05, 2015

Play

Huwebes sa Ika-2 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Jeremias 17, 5-10
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Lucas 16, 19-31

Mga Pagbasa – Miyerkules, Marso 04, 2015

Play

Miyerkules sa Ika-2 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Jeremias 18, 18-20
Salmo 30, 5-6. 14. 15-16

Pag-ibig mo’y walang maliw kaya’t ako’y ‘yong sagipin.

Mateo 20, 17-28

Mga Pagbasa – Martes, Marso 03, 2015

Play

Martes sa Ika-2 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Isaias 1, 10. 16-20
Salmo 49, 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Mateo 23, 1-12

Mga Pagbasa – Lunes, Marso 02, 2015

Play

Lunes sa Ika-2 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Daniel 9, 4b-10
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

Panginoon, aming hiling: patawad sa sala namin.

Lucas 6, 36-38

Page 1 of 152123...102030...Last »