Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 10, 2015

Kapistahan ni San Lorenzo, diyakono at martir

2 Corinto 9, 6-10
Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Juan 12, 24-26

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 09, 2015

Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 19, 4-8
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8. 9

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Efeso 4, 30 – 5, 2
Juan 6, 41-51

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 08, 2015

Sabado ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Deuteronomio 6, 4-13
Salmo 17, 2-3a. 3bk-4. 47 at 51ab

Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay.

Mateo 17, 14-20

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 07, 2015

Biyernes Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon

Deuteronomio 4, 32-40
Salmo 76, 12-13. 14-15. 16 at 21

Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako.

Mateo 16, 24-28

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 06, 2015

Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon (B)

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari, lakas n’ya’y mananatili.

2 Pedro 1, 16-18
Marcos 9, 2-10

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 05, 2015

Miyerkules Ika-18 Lingo sa Karaniwang Panahon

Mga Bilang 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35
?Salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23

Panginoong masintahin ang bayan mo’y gunitain.

Mateo 15, 21-28

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 04, 2015

Paggunita kay San Juan Maria Vianney
Martes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Bilang 12, 1-13
Salmo 50, 3-4. 5-6. 6bk-7. 12-13.

Poon, iyong kaawaan kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Mateo 14, 22-36

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 03, 2015

Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Bilang 11, 4b-15
Salmo 80, 12-13. 14-15. 16-17

Masigla nating awitan ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 13, 13-21

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 02, 2015

Ikalabingwalong Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Exodo 16, 2-4. 12-15
Salmo 77, 3 at 4bk. 23-24. 25 at 54

Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay.

Efeso 4, 17. 20-24
Juan 6, 24-35

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 01, 2015

Paggunita kay San Alfonso Maria ng Liguori
Sabado ng Ika-17 ng Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Levitico 25, 1. 8-17
Salmo 67, 2-3. 5. 7-8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Mateo 14, 1-12

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 31, 2015

Paggunita kay San Ignacio ng Loyola
Biyernes ng Ika-17 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Levitico 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37
Salmo 81, 3-4a. 5-6ab. 10-11ab

Masigla nating awitan ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 13, 54-58

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 30, 2015

Huwebes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 40, 16-21. 34-38
Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a. 11

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Mateo 13, 47-53

Page 1 of 114123...102030...Last »