Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Lunes, Nobyembre 8, 2021

Lunes Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 1, 1-7
Salmo 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10

Poon, ako ay samahan
sa buhay na walang hanggan.

Lucas 17, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 7, 2021

Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

1 Hari 17, 10-16
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Hebreo 9, 24-28
Marcos 12, 38-44
o kaya Marcos 12, 41-44

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Nobyembre 6, 2021

Sabado ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Roma 16, 3-9. 16. 22-27
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Lucas 16, 9-15

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Nobyembre 5, 2021

Biyernes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 15, 14-21
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Lucas 16, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Nobyembre 4, 2021

Paggunita kay San Carlos Borromeo, obispo

Roma 14, 7-12
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Makikita ang Maykapal
sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 15, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Nobyembre 3, 2021

Miyerkules ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Martin de Porres, namanata sa Diyos

Roma 13, 8-10
Salmo 111, 1-2. 4-5. 9

Ang taong tunay na mat’wid
ay mahabagi’t mabait.

Lucas 14, 25-33

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Nobyembre 2, 2021

Paggunita sa Lahat ng mga Pumanaw na Kristiyano

Mga Pagbasa para sa Unang Misa

2 Macabeo 12, 43-46
Salmo 103, 8 at 10. 13-14. 15-16. 17-18.

Panginoo’y nagmamahal
at maawain sa tanan.

Roma 8, 31b-35. 37-39
Juan 14, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Nobyembre 2, 2021

Paggunita sa Lahat ng mga Pumanaw na Kristiyano

Mga Pagbasa para sa Ikalawang Misa

Karunungan 3, 1-9
Salmo 115, 15. 6; Salmo 116, 10-11. 15-16ak

Sa piling ng Poong mahal
ako’y laging mamumuhay.

Roma 6, 3-4. 8-9
Juan 6, 37-40

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Nobyembre 1, 2021

Dakilang Kapistahan ng Lahat ng mga Banal

Pahayag 7, 2-4. 9-14
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

1 Juan 3, 1-3
Mateo 5, 1-12a

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 31, 2021

Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Deuteronomio 6, 2-6
Salmo 17, 2-3a. 3kb-4. 47 at 51ab

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

Hebreo 7, 23-28
Marcos 12, 28b-34

« Basahin at Pakinggan »