Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Martes, Pebrero 22, 2022

Kapistahan ng Luklukan ni Apostol San Pedro

1 Pedro 5, 1-4
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

Mateo 16, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Pebrero 21, 2022

Lunes ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Pedro Damian, obispo at pantas ng Simbahan

Santiago 3, 13-18
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

Marcos 9, 14-29

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Pebrero 20, 2022

Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

1 Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10. 12-13

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

1 Corinto 15, 45-49
Lucas 6, 27-38

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Pebrero 19, 2022

Sabado ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Santiago 3, 1-10
Salmo 11, 2-3. 4-5. 7-8

Poon, kami’y ‘yong ingatan,
h’wag mo kaming pabayaan.

Marcos 9, 2-13

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Pebrero 18, 2022

Biyernes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 2, 14-24. 26
Salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang sumusunod
sa Diyos nang kusang-loob.

Marcos 8, 34 – 9, 1

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Pebrero 17, 2022

Huwebes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Pitong Tagapagtatag ng Orden ng mga Lingkod ng Mahal na Birheng Maria

Santiago 2, 1-9
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Marcos 8, 27-33

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Pebrero 16, 2022

Miyerkules ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 1, 19-27
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Marcos 8, 22-26

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Pebrero 15, 2022

Martes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 1, 12-18
Salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Mapalad ang tumatanggap
ng aral ng Poong tapat.

Marcos 8, 14-21

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Pebrero 14, 2022

Paggunita kina San Cirilo, monghe
at San Metodio, obispo

Santiago 1, 1-11
Salmo 118, 67. 68. 71. 72. 75. 76

Poon, ako’y kahabagan
upang mabuhay kailanman.

Marcos 8, 11-13

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Pebrero 13, 2022

Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Jeremias 17, 5-8
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

1 Corinto 15, 12. 16-20
Lucas 6, 17. 20-26

« Basahin at Pakinggan »