Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Miyerkules, Hunyo 29, 2022

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Pagmimisa sa Araw

Mga Gawa 12, 1-11
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang D’yos ang siyang nagligtas
sa aking takot at sindak.

2 Timoteo 4, 6-8. 17-18
Mateo 16, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 28, 2022

Paggunita kay San Ireneo, obispo at martir

Amos 3, 1-8; 4, 11-12
Salmo 5, 5-6. 7. 8

Poon, ako’y pangunahan
nang landas mo’y aking sundan.

Mateo 8, 23-27

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 28, 2022

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Pagmimisa sa Bisperas

Mga Gawa 3, 1-10
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Galacia 1, 11-20
Juan 21, 15-19

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hunyo 27, 2022

Lunes sa Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Cirilo ng Alejandria, obispo at pantas ng Simbahan

Amos 2, 6-10. 13-16
Salmo 49, 16bk-17. 18-19. 20-21. 22-23

Tinig ng D’yos dapat dinggin
kahit ng ayaw pumansin.

Mateo 8, 18-22

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hunyo 26, 2022

Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

1 Hari 19, 16b. 19-21
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11

D’yos ko,
aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Galacia 5, 1. 13-18
Lucas 9, 51-62

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hunyo 25, 2022

Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ng Birheng Maria

Mga Panaghoy 2, 2. 10-14. 18-19
Salmo 73, 1 – 2. 3-5a. 5b-7. 20-21

Iyong laging gunitain
mga lingkod mong butihin.

Lucas 2, 41-51

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 24, 2022

Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus (K)

Ezekiel 34, 11-16
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos
hindi ako magdarahop.

Roma 5, 5b-11
Lucas 15, 3-7

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hunyo 23, 2022

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Pagmimisa sa Araw

Isaias 49, 1-6
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15

Pinupuri kita, D’yos ko,
dahil ako’y nilikha mo.

Mga Gawa 13, 22-26
Lucas 1, 57-66. 80

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hunyo, 22, 2022

Miyerkules ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Paulino ng Nola, obispo
o kaya Paggunita kay San Juan Fisher, obispo at Santo Tomas More, mga martir

2 Hari 22, 8-13; 23, 1-3
Salmo 118, 33. 34. 35. 36. 37. 40

Ituro mo ang layunin
ng mga utos mo sa’min.

Mateo 7, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hunyo 22, 2022

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Pagmimisa sa Bisperas

Jeremias 1, 4-10
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Sapul pa sa pagkasilang
ikaw na ang inasahan.

1 Pedro 1, 8-12
Lucas 1, 5-17

« Basahin at Pakinggan »