Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Martes, Hulyo 5, 2022

Martes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Antonio Maria Zacarria, pari

Oseas 8, 4-7. 11-13
Salmo 113 B, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10

Israel na bayan ng D’yos,
papurihan mo s’yang lubos.

Mateo 9, 32-38

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 4, 2022

Lunes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay Santa Isabel ng Portugal

Oseas 2, 16. 17b-18, 21-22
Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Mateo 9, 18-26

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 3, 2022

Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 66, 10-14k
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20

Sangkalupaang nilalang
galak sa Poo’y isigaw.

Galacia 6, 14-18
Lucas 10, 1-12. 17-20

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 2, 2022

Sabado ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Amos 9, 11-15
Salmo 84, 9. 11-12. 13-14

Ang Poo’y nagsasalita
na bayan n’ya’y papayapa.

Mateo 9, 14-17

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 1, 2022

Biyernes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Amos 8, 4-6. 9-12
Salmo 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131

Ang tao ay nabubuhay sa Salita ng Maykapal.

Mateo 9, 9-13

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hunyo 30, 2022

Huwebes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mga Unang Martir ng Banal na Sambayanan ng Diyos sa Roma

Amos 7, 10-17
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Matuwid ang kahatulan
ng Panginoon ng tanan.

Mateo 9, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hunyo 29, 2022

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Pagmimisa sa Araw

Mga Gawa 12, 1-11
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang D’yos ang siyang nagligtas
sa aking takot at sindak.

2 Timoteo 4, 6-8. 17-18
Mateo 16, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 28, 2022

Paggunita kay San Ireneo, obispo at martir

Amos 3, 1-8; 4, 11-12
Salmo 5, 5-6. 7. 8

Poon, ako’y pangunahan
nang landas mo’y aking sundan.

Mateo 8, 23-27

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 28, 2022

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Pagmimisa sa Bisperas

Mga Gawa 3, 1-10
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Galacia 1, 11-20
Juan 21, 15-19

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hunyo 27, 2022

Lunes sa Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Cirilo ng Alejandria, obispo at pantas ng Simbahan

Amos 2, 6-10. 13-16
Salmo 49, 16bk-17. 18-19. 20-21. 22-23

Tinig ng D’yos dapat dinggin
kahit ng ayaw pumansin.

Mateo 8, 18-22

« Basahin at Pakinggan »