August 2024

Sabado, Agosto 31, 2024

Sabado ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

1 Corinto 1, 26-31
Salmo 32, 12-13. 18-19. 20-21

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Mateo 25, 14-30

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 30, 2024

Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 1, 17-25
Salmo 32, 1-2. 4-5. 10ab-11

Awa’t pag-ibig ng Diyos
sa sangkalupaa’y lubos.

Mateo 25, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 29, 2024

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, Martir

Jeremias 1, 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 28, 2024

Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simbahan

2 Tesalonica 3, 6-10. 16-18
Salmo 127, 1-2. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Mateo 23, 27-32

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 27, 2024

Paggunita kay Santa Monica

2 Tesalonica 2, 1-3a. 14-17
Salmo 95, 10. 11-12a. 12b-13

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

Mateo 23, 23-26

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 26, 2024

Lunes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Tesalonica 1, 1-5. 11b-12
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 4-5

Sa lahat ay pinahayag,
gawa ng Poong nagligtas.

Mateo 23, 13-22

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 25, 2024

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Josue 24, 1-2a. 15-17. 18b
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Efeso 5, 21-32
Juan 6, 60-69

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 24, 2024

Kapistahan ni Apostol San Bartolome

Pahayag 21, 9b-14
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao
dakilang paghahari mo.

Juan 1, 45-51

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 23, 2024

Paggunita kay Santa Rosa de Lima, dalaga

Ezekiel 37, 1-14
Salmo 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Panginoo’y papurihan
sa pag-ibig n’ya kailanman.

Mateo 22, 34-40

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 22, 2024

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria

Ezekiel 36, 23-28
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

Kayo’y aking wiwisikan
upang sala’y mahugasan.

Mateo 22, 1-14

« Basahin at Pakinggan »