Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Linggo, Hunyo 11, 2023

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (A)

Deuteronomio 8, 2-3. 14b-16a
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

1 Corinto 10, 16-17
Juan 6, 51-58

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hunyo 10, 2023

Sabado na Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Tobit 12, 1. 5-15. 20
Tobit 13, 2. 6. 7. 8

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Marcos 12, 38-44

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 9, 2023

Biyernes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Efren, diyakono at pantas ng Simbahan

Tobit 11, 5-17
Salmo 145, 2abk. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Marcos 12, 35-37

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hunyo 8, 2023

Huwebes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Tobit 6, 10-11; 7, 1. 8b-17; 8, 4-9a
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Marcos 12, 28b-34

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hunyo 7, 2023

Miyerkules ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Tobit 3, 1-11a. 16-17a
Salmo 24, 2-4a. 4b-5ab. 6-7bk. 8-9

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Marcos 12, 18-27

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 6, 2023

Martes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Norberto, obispo

Tobit 2, 9-14
Salmo 111, 1-2. 7bk-8.9

Sa Poong D’yos nasasalig
ang puso ng taong mat’wid.

Marcos 12, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hunyo 5, 2023

Paggunita kay San Bonifacio, obispo at martir

Tobit 1, 3; 2, 1a-8
Salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad s’ya na may takot
sa D’yos na magandang-loob.

Marcos 12, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hunyo 4, 2023

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos (A)

Exodo 34, 4b-6. 8-9
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

2 Corinto 13, 11-13
Juan 3, 16-18

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hunyo 3, 2023

Paggunita kina San Carlos Luwanga at mga kasama, mga martir

Sirak 51, 17-27
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

Marcos 11, 27-33

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 2, 2023

Biyernes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kina San Marcelino at San Pedro, mga martir

Sirak 44, 1. 9-13
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Marcos 11, 11-26

« Basahin at Pakinggan »