Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Sabado, Agosto 20, 2022

Paggunita kay San Bernardo,
abad at pantas ng Simbahan

Ezekiel 43, 1-7a
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Sa ati’y mananatili
paglingap ng Poon lagi.

Mateo 23, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 19, 2022

Biyernes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Juan Eudes, pari
o kaya Paggunita kay San Ezekiel Moreno, obispo

Ezekiel 37, 1-14
Salmo 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Panginoo’y papurihan
sa pag-ibig n’ya kailanman.

Mateo 22, 34-40

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 18, 2022

Huwebes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 36, 23-28
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

Kayo’y aking wiwisikan
upang sala’y mahugasan.

Mateo 22, 1-14

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 17, 2022

Miyerkules ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 34, 1-11
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

Mateo 20, 1-16a

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 16, 2022

Paggunita kay San Roque, nagpapagaling

Ezekiel 28, 1-10
Deuteronomio 32, 26-27ab. 27kd-28. 30. 35kd-36ab

Nasa pasya ng Maykapal
ang buhay at kamatayan.

Mateo 19, 23-30

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 15, 2022

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit
ng Mahal na Birheng Maria

Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Nasa kanan mo ang reyna,
maningning sa ginto’t ganda.

1 Corinto 15, 20-27
Lucas 1, 39-56

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 14, 2022

Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Jeremias 38, 4-6. 8-10
Salmo 39, 2. 3. 4. 18

Ang pagtulong mo sa amin,
Panginoon, ngayo’y gawin.

Hebreo 12, 1-4
Lucas 12, 49-53

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 14, 2022

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit
sa Mahal na Birheng Maria

Pagmimisa sa Bisperas

1 Cronica 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2
Salmo 131, 6-7. 9-10. 13-14

Bumangon ka, D’yos na banal,
sa tronong Kaban ng Tipan.

1 Corinto 15, 54b-57
Lucas 11, 27-28

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 13, 2022

Sabado ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Ponciano, papa
at San Hipolito, pari, mga martir
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Ezekiel 18, 1-10. 13b. 30-32
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

D’yos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Mateo 19, 13-15

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 12, 2022

Biyernes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay Santa Juana Francisca de Chantal, namanata sa Diyos

Ezekiel 16, 1-15. 60. 63
o kaya Ezekiel 16, 59-63
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Galit ng D’yos ay naparam,
pinatawad n’ya ang tanan.

Mateo 19, 3-12

« Basahin at Pakinggan »