Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Linggo, Mayo 26, 2024

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos (B)

Deuteronomio 4, 32-34. 39-40
Salmo 32, 4-5. 6 at 9. 18-19. 20 at 22

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Roma 8, 14-17
Mateo 28, 16-20

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Mayo 25, 2024

Sabado ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Beda, pari at pantas ng Simbahan
o kaya Paggunita kay San Gregorio, papa
o kaya Paggunita kay Santa Maria Magdalena ng Pazzi, dalaga
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Santiago 5, 13-20
Salmo 140, 1-2. 3 at 8

Dalangin ko’y tanggapin mo,
samyong handog na insenso.

Marcos 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Mayo 24, 2024

Biyernes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 5, 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Marcos 10, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Mayo 23, 2024

Kapistahan ng Panginoong Hesukristo, Walang Hanggang at Dakilang Pari (B)

Jeremias 31, 31-34
o kaya Hebreo 10,11-18
Salmo 110, 1b-e, 2, 3

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Marcos 14, 22-25

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Mayo 22, 2024

Miyerkules ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay Santa Rita ng Cascia, namamanata sa Diyos

Santiago 4, 13-17
Salmo 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11

Mapalad ang mga aba,
ang D’yos ay nasa kanila.

Marcos 9, 38-40

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Mayo 21, 2024

Martes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Kristofero Magallanes, pari at martir, at mga kasama, mga martir
o kaya Paggunita kay San Eugenio de Mazenod, Obispo

Santiago 4, 1-10
Salmo 54, 7-8. 9-10a. 10b-11a. 23

Ilagak ang suliranin
sa Diyos na matulungin.

Marcos 9, 30-37

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Mayo 20, 2024

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Genesis 3, 9-15. 20
o kaya Mga Gawa 1, 12-14
Salmo 87, 1-2. 3. at 5, 6-7.
o kaya Judith 13:18bkde. 19

Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay,
O lungsod ng Diyos.

o kaya

Pinupuri kang lubusan
ng lahat sa ating bayan.

Juan 19, 25-34

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Mayo 19, 2024

Linggo ng Pentekostes (B)

Mga Gawa 2, 1-11
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34

Espiritu mo’y suguin,
Poon, tana’y ‘yong baguhin.

1 Corinto 12, 3b-7. 12-13
o kaya Galacia 5, 16-25
Juan 20, 19-23
o kaya Juan 15, 26-27; 16, 12-15

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Mayo 18, 2024

Sabado sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Juan I, papa at martir

Mga Gawa 28, 16-20. 30-31
Salmo 10, 4. 5. at 7

Poon, ang mga mabuti
ay kapiling mo parati.

Juan 21, 20-25

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Mayo 18, 2024

Linggo ng Pentekostes
Pagmimisa sa Sabado ng Hapon
(Vigil Mass)

Genesis 11, 1-9
o kaya Exodo 19, 3-8a. 16-20b
o kaya Ezekiel 37, 1-14
o kaya Joel 3, 1-5
Salmo 103, 1-2a. 24 at 35k. 27-28. 29bk-30

Espiritu mo’y suguin,
Poon, tana’y ‘yong baguhin.

Roma 8, 22-27
Juan 7, 37-39

« Basahin at Pakinggan »