Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Linggo, Oktubre 2, 2022

Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

2 Timoteo 1, 6-8. 13-14
Lucas 17, 5-10

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Oktubre 1, 2022

Paggunita kay Santa Teresita ng Sanggol na si Hesus, dalaga

Job 42, 1-3. 5-6. 12-16
Salmo 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130

Tumanglaw ka sa lingkod mo
at pagpalain mo ako.

Lucas 10, 17-24

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 30, 2022

Paggunita kay San Jeronimo, pari at pantas ng Simbahan

Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab

Poon, ako ay samahan
sa buhay na walang hanggan.

Lucas 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Setyembre 29, 2022

Kapistahan nina Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael

Daniel 7, 9-10. 13-14
o kaya Pahayag 12, 7-12a
Salmo 137, 1-2a, 2bk-3, 4-5

Poon, kita’y pupurihin
sa harap ng mga anghel.

Juan 1, 47-51

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 28, 2022

Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasama, mga martir

Job 9, 1-12. 14-16
Salmo 87, 10bk-11. 12-13. 14-15

Panginoon, ako’y dinggin
sa pagsamo ko’t dalangin.

Lucas 9, 57-62

o kaya
Mga Pagpipiliang Pagbasa

Sirak 2, 1-18
Salmo 115, 1. 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.

Mahalaga sa Maykapal
ang kamatayan ng banal.

1 Pedro 2, 1-25
Mateo 5, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 27, 2022

Paggunita kay San Vicente de Paul, Pari

Job 3, 1-3. 11-17. 20-23
Salmo 87. 2-3. 4-5. 6. 7-8

Panginoon, ako’y dinggin
sa pagsamo ko’t dalangin.

Lucas 9, 51-56

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Setyembre 26, 2022

Lunes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kina San Cosme at San Damian, mga martir

Job 1, 6-22
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7

Daing ko’y ‘yong dinirinig
tuwing ako’y humihibik.

Lucas 9, 46-50

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 25, 2022

Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Amos 6, 1a. 4-7
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

1 Timoteo 6, 11-16
Lucas 16, 19-31

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 24, 2022

Sabado ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Mangangaral 11, 9 – 12, 8
Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17

Poon, amin kang tahanan
noon, ngayon at kailanman.

Lucas 9, 43b-45

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 23, 2022

Paggunita kay San Pio ng Pietrelcina, pari

Mangangaral 3, 1-11
Salmo 143, 1a at 2abk. 3-4

Ang Poon ay papurihan,
siya ang aking sanggalang.

Lucas 9, 18-22

« Basahin at Pakinggan »