Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Sabado, Pebrero 11, 2023

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Lourdes

Isaias 66, 10-14k
Judith 13, 18bkde. 19

Pinupuri kang lubusan
ng lahat sa ating bayan.

Juan 2, 1-11

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Pebrero 11, 2023

Sabado ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 3, 9-24
Salmo 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13

Poon, amin kang tahanan
noon, ngayon at kailanman.

Marcos 8, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Pebrero 10, 2023

Paggunita kay Santa Escolastica, dalaga

Genesis 3, 1-8
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Mapalad ang pinagbigyang
mahango sa kasalanan.

Marcos 7, 31-37

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Pebrero 9, 2023

Huwebes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 2, 18-25
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Marcos 7, 24-30

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Pebrero 8, 2023

Miyerkules ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay Santa Josefina Bakhita, dalaga
o kaya Paggunuta kay San Jeronimo Emiliano

Genesis 2, 4b-9, 15-17
Salmo 103, 1-2a. 27-28. 29bk-30

Panginoo’y papurihin,
aba kong sariling buhay.

Marcos 7, 14-23

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Pebrero 7, 2023

Martes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 1, 20 – 2, 4a
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

Marcos 7, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Pebrero 6, 2023

Paggunita kina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, mga martir

Genesis 1, 1-19
Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 at 12. 24 at 35k

Ang Poon ay natutuwa
sa kanyang mga nilikha.

Marcos 6, 53-56

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Pebrero 5, 2023

Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 58, 7-10
Salmo 111, 4-5. 6-7. 8a at 9

Sa dilim ay may liwanag
sa tao na nahahabag.

1 Corinto 2, 1-5
Mateo 5, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Pebrero 4, 2023

Sabado ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Hebreo 13, 15-17. 20-21
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

Marcos 6, 30-34

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Pebrero 3, 2023

Biyernes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Blas, obispo at martir
o kaya Paggunita kay San Anscar, obispo

Hebreo 13, 1-8
Salmo 26, 1. 3. 5. 8b-9abk

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Marcos 6, 14-29

« Basahin at Pakinggan »