Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Lunes, Agosto 17, 2020

Lunes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 24, 15-24
Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Mateo 19 16-22

Basahin at pakinggan →

Linggo, Agosto 16, 2020

Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 65, 1. 6-7
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Roma 11, 13-15. 29-32
Mateo 15, 21-28

Basahin at pakinggan →

Sabado, Agosto 15, 2020

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria

Pahayag 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda.

1 Corinto 15, 20-27
Lucas 1, 39-56

Basahin at pakinggan →

Biyernes, Agosto 14, 2020

Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir
Biyernes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 16, 59-63
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Galit ng D’yos ay naparam, pinatawad n’ya ang tanan.

Mateo 19, 3-12

Basahin at pakinggan →

Huwebes, Agosto 13, 2020

Huwebes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 12, 1-12
Salmo 77, 56-57. 58-59. 61-62

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 18, 21 – 19, 1

Basahin at pakinggan →

Miyerkules, Agosto 12, 2020

Miyerkules ng Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 9, 1-7; 10, 18-22
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6

Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng D’yos.

Mateo 18, 15-20

Basahin at pakinggan →

Martes, Agosto 11, 2020

Paggunita kay Santa Clara
Martes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 2, 8 – 3, 4
Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Mateo 18, 1-5. 10. 12-14

Basahin at pakinggan →

Lunes, Agosto 10, 2020

Kapistahan ni San Lorenzo, diyakono at martir

2 Corinto 9, 6-10
Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Juan 12, 24-26

Basahin at pakinggan →

Linggo, Agosto 9, 2020

Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

1 Hari 19, 9a. 11-13a
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Roma 9, 1-5
Mateo 14, 22-33

Basahin at pakinggan →

Sabado, Agosto 8, 2020

Paggunita kay Santo Domingo, pari
Sabado ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Habacuc 1, 12 – 2, 4
Salmo 9, 8-9. 10-11. 12-13

Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Mateo 17, 14-20

Basahin at pakinggan →