Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Linggo, Pebrero 6, 2022

Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 6, 1-2a. 3-8
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 4-5. 7k-8

Poon, kita’y pupurihin
sa harap ng mga anghel.

1 Corinto 15, 1-11
o kaya 1 Corinto 15, 3-8. 11
Lucas 5, 1-11

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Pebrero 5, 2022

Paggunita kay Santa Agata, dalaga at martir

1 Hari 3, 4-13
Salmo 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14

Ang lahat ng ‘yong tuntunin
ay ituro mo sa akin.

Marcos 6, 30-34

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Pebrero 4, 2022

Biyernes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Sirak 47, 2-13 (gr. 2-11)
Salmo 17, 31. 47 at 50. 51

Purihin ang D’yos ng lahat,
s’ya’y aking Tagapagligtas.

Marcos 6, 14-29

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Pebrero 3, 2022

Huwebes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Blas, obispo at martir
o kaya Paggunita kay San Anscar (Oscar), obispo

1 Hari 2, 1-4. 10-12
1 Mga Cronica 29, 10. 11ab. 11d-12a. 12bkd.

D’yos na Makapangyarihan,
Panginoon ka ng tanan.

Marcos 6, 7-13

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Pebrero 2, 2022

Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo

Malakias 3, 1-4
Salmo 23, 7. 8. 9. 10.

D’yos na makapangyariha’y
dakilang hari kailanman.

Hebreo 2, 14-18
Lucas 2, 22-40
o kaya Lucas 2, 22-32

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Pebrero 1, 2022

Martes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

Poon, sa aking dalangin
ako sana’y iyong dinggin.

Marcos 5, 21-43

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Enero 31, 2022

Paggunita kay San Juan Bosco, pari

2 Samuel 15, 13-14. 30; 16, 5-13a
Salmo 3, 2-3. 4-5. 6-7

Halika, Panginoon ko,
iligtas mo sana ako.

Marcos 5, 1-20

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Enero 30, 2022

Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Jeremias 1, 4-5. 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

1 Corinto 12, 31 – 13, 13
o kaya 1 Corinto 13, 4-13
Lucas 4, 21-30

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Enero 29, 2022

Sabado ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria Tuwing Sabado

2 Samuel 12, 1-7a. 10-17
Salmo 50, 12-13. 14-15. 16-17

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Enero 28, 2022

Paggunita kay Santo Tomas de Aquino,
pari at pantas ng Simbahan

2 Samuel 11, 1-4a. 5-10a. 13-17
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 6bk-7. 10-11

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Marcos 4, 26-34

« Basahin at Pakinggan »