Tuesday, July 16, 2024

Martes, Hulyo 16, 2024

Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Isaias 7, 1-9
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

Ang D’yos ang s’yang nagtatanod
sa kanyang banal na lungsod.

Mateo 11, 20-24

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hulyo 16, 2024

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Bundok del Carmen

Zacarias 2, 14-17
Lucas 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

D’yos ay Makapangyarihan,
Banal ang kanyang pangalan.

o kaya

Mahal na Birheng Maria,
Ina ng Anak ng Ama.

Mateo 12, 46-50

« Basahin at Pakinggan »