Friday, July 26, 2024

Biyernes, Hulyo 26, 2024

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Jeremias 3, 14-17
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos
ang Pastol na kumukupkop.

Mateo 13, 18-23

« Basahin at Pakinggan »