Monday, July 29, 2024

Lunes, Hulyo 29, 2024

Paggunita kina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro

1 Juan 4, 7-16
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11.

Palagi kong pupurihin
ang Dakilang Poon natin.

o kaya:
Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Juan 11, 19-27
o kaya Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »