Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Huwebes, Setyembre 17, 2020

Huwebes ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 15, 1-11
Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 28

Butihing Poo’y purihin pag-ibig n’ya’y walang maliw.

Lucas 7, 36-50

Basahin at pakinggan →

Miyerkules, Setyembre 16, 2020

Miyerkules ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 12, 31 – 13, 13
Salmo 32, 2-3. 4-5. 12 at 22

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 7, 31-35

Basahin at pakinggan →

Martes, Setyembre 15, 2020

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

1 Corinto 12, 12-14. 27-31a
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Juan 19, 25-27 o kaya Lucas 2, 33-35

o kaya:

Mga Pagbasa Para sa Dakilang Kapistahan

Hebreo 5, 7-9
Salmo 30, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 15-16. 20

Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Juan 19, 25-27 o kaya Lucas 2, 33-35

Basahin at pakinggan →

Lunes, Setyembre 14, 2020

Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal

Mga Bilang 21, 4b-9
Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Filipos 2, 6-11
Juan 3, 13-17

Basahin at pakinggan →

Linggo, Setyembre 13, 2020

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Sirak 27, 33 – 28, 9
Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Roma 14, 7-9
Mateo 18, 21-35

Basahin at pakinggan →

Sabado, Setyembre 12, 2020

Sabado ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 10, 14-22
Salmo 115, 12-13. 17-18

Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Lucas 6, 43-49

Basahin at pakinggan →

Biyernes, Setyembre 11, 2020

Biyernes na Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 9, 16-19. 22b-27
Salmo 83, 3. 4. 5-6. 12

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Lucas 6, 39-42

Basahin at pakinggan →

Huwebes, Setyembre 10, 2020

Huwebes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 8, 1b-7. 11-13
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 23-24

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 6, 27-38

Basahin at pakinggan →

Miyerkules, Setyembre 9, 2020

Miyerkules ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 7, 25-31
Salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17

O kab’yak ng hari namin, ang payo ko’y ulinigin.

Lucas 6, 20-26

Basahin at pakinggan →

Martes, Setyembre 8, 2020

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Mikas 5, 1-4a o kaya Roma 8, 28-30
Salmo 12, 6ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Mateo 1, 1-16. 18-23 o kaya Mateo 1, 18-23

Basahin at pakinggan →