Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Biyernes, Marso 29, 2024

Biyernes Santo sa Pagpapakasakit ng Panginoon

Isaias 52, 13-53, 12
Salmo 30, 2 at 6. 12-13. 15-16. 17 at 25

Ama, sa mga kamay mo
habilin ko ang buhay ko.

Hebreo 4, 14-16; 5, 7-9
Juan 18, 1-19, 42

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Marso 28, 2024

Huwebes Santo sa Paghahapunan ng Panginoon

Exodo 12, 1-8. 11-14
Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18

Sa kalis ng pagbabasbas
si Kristo ang tinatanggap.

1 Corinto 11, 23-26
Juan 13, 1-15

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Marso 28, 2024

Huwebes Santo

Pagmimisang may Pagbabasbas ng Langis

Isaias 61, 1-3a. 6a. 8b-9
Salmo 88, 21-22. 25 at 27

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Pahayag 1, 5-8
Lucas 4, 16-21

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Marso 27, 2024

Miyerkules Santo

Isaias 50, 4-9a
Salmo 68, 8-10. 21bkd-22. 31 at 33-34

Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.

Mateo 26, 14-25

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Marso 26, 2024

Martes Santo

Isaias 49, 1-6
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Juan 13, 21-33. 36-38

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Marso 25, 2024

Lunes Santo

Isaias 42, 1-7
Salmo 26, 1. 2. 3. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Juan 12, 1-11

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Marso 24, 2024

Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon (B)

Marcos 11, 1-10

Isaias 50, 4-7
Salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

D’yos ko! D’yos ko!
Bakit naman ako’y ‘yong pinabayaan.

Filipos 2, 6-11
Marcos 14, 1 – 15, 47
o kaya Marcos 15, 1-39

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Marso 23, 2024

Sabado sa Ika-5 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Ezekiel 37, 21-28
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

Juan 11, 45-56

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Marso 22, 2024

Biyernes sa Ika-5 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Jeremias 20, 10-13
Salmo 17, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 7

Sa kahirapa’y humibik,
at ako’y iyong dininig.

Juan 10, 31-42

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Marso 21, 2024

Huwebes sa Ika-5 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Genesis 17, 3-9
Salmo 104, 4-5. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Juan 8, 51-59

« Basahin at Pakinggan »