Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Lunes, Setyembre 5, 2022

Lunes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 5, 1-8
Salmo 5, 5-6. 7. 12

Poon, ako’y pangunahan
nang landas mo’y aking sundan.

Lucas 6, 6-11

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 4, 2022

Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Karunungan 9, 13-18b
Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17

Poon, amin kang tahanan
noon, ngayon at kailanman.

Filemon 9b-10. 12-17
Lucas 14, 25-33

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 3, 2022

Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio, pantas ng Simbahan

1 Corinto 4, 6b-15
Salmo 144, 17-18. 19-20. 21

Sa tumatawag sa Poon,
ang D’yos ay handang tumulong.

Lucas 6, 1-5

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 2, 2022

Biyernes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 4, 1-5
Salmo 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Lucas 5, 33-39

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Setyembre 1, 2022

Huwebes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 3, 18-23
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang daigdig lahat doon,
ang may-ari’y ating Poon.

Lucas 5, 1-11

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 31, 2022

Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 3, 1-9
Salmo 32, 12-13. 14-15. 20-21

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 4, 38-44

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 30, 2022

Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 2, 10b-16
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Mat’wid ang Poong dakila
sa lahat ng kanyang gawa.

Lucas 4, 31-37

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 29, 2022

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, Martir

1 Corinto 2, 1-5
Salmo 118, 97. 98. 99. 100. 101. 102

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 28, 2022

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Sirak 3, 19-21. 30-31
Salmo 67, 4-5ak. 6-7ab. 10-11

Poon, biyaya mo’y ‘bigay
sa mahirap naming buhay.

Hebreo 12, 18-19. 22-24
Lucas 14, 1. 7-14

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 27, 2022

Paggunita kay Santa Monica

1 Corinto 1, 26-31
Salmo 32, 12-13. 18-19. 20-21

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Mateo 25, 14-30

« Basahin at Pakinggan »