Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Miyerkules, Marso 2, 2022

Miyerkules ng Abo

Joel 2, 12-18
Salmo 50, 3-4, 5-6a. 12-13. 14 at 17

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

2 Corinto 5, 20 – 6, 2
Mateo 6, 1-6. 16-18

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Marso 1, 2022

Martes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 1, 10-16
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Marcos 10, 28-31

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Pebrero 28, 2022

Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 1, 3-9
Salmo 110, 1-2. 5-6. 9 at 10k

Pangako ng Poon nati’y
lagi nating gunitain
.

Marcos 10, 17-27

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Pebrero 27, 2022

Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Sirak 27, 5-8
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

Totoong kalugud-lugod
ang magpasalamat sa D’yos.

1 Corinto 15, 54-58
Lucas 6, 39-45

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Pebrero 26, 2022

Sabado ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Santiago 5, 13-20
Salmo 140, 1-2. 3 at 8

Dalangin ko’y tanggapin mo,
samyong handog na insenso.

Marcos 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Pebrero 25, 2022

Biyernes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 5, 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Marcos 10, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Pebrero 24, 2022

Huwebes sa Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 5, 1-6
Salmo 48, 14-15ab. 15kd-16. 17-18. 19-20

Mapalad ang mga aba,
ang D’yos ay nasa kanila.

Marcos 9, 41-50

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Pebrero 23, 2022

Paggunita kay San Policarpio, obispo at martir

Santiago 4, 13-17
Salmo 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11

Mapalad ang mga aba,
ang D’yos ay nasa kanila.

Marcos 9, 38-40

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Pebrero 22, 2022

Kapistahan ng Luklukan ni Apostol San Pedro

1 Pedro 5, 1-4
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

Mateo 16, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Pebrero 21, 2022

Lunes ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Pedro Damian, obispo at pantas ng Simbahan

Santiago 3, 13-18
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

Marcos 9, 14-29

« Basahin at Pakinggan »