Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Sabado, Pebrero 25, 2023

Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo

Isaias 58, 9b-14
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

Ituro mo ang ‘yong loob
nang matapat kong masunod.

Lucas 5, 27-32

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Pebrero 24, 2023

Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Isaias 58, 1-9a
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Mateo 9, 14-15

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Pebrero 23, 2023

Huwebes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Deuteronomio 30, 15-20
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Lucas 9, 22-25

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Pebrero 22, 2023

Miyerkules ng Abo

Joel 2, 12-18
Salmo 50, 3-4, 5-6a. 12-13. 14 at 17

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

2 Corinto 5, 20 – 6, 2
Mateo 6, 1-6. 16-18

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Pebrero 21, 2023

Martes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Pedro Damian, obispo at pantas ng Simbahan

Sirak 2, 1-13
Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

Sarili’y sa D’yos ilagak
at tutulungan kang ganap.

Marcos 9, 30-37

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Pebrero 20, 2023

Lunes ng Ika-7 ng Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 1, 1-10
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Marcos 9, 14-29

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Pebrero 19, 2023

Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Levitico 19. 1-2. 17-18
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10. 12-13

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

1 Corinto 3, 16-23
Mateo 5, 38-48

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Pebrero 18, 2023

Sabado ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Hebreo 11, 1-7
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Marcos 9, 2-13

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Pebrero 17, 2023

Biyernes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Pitong Tagapagtatag ng Orden ng mga Lingkod ng Mahal na Birheng Maria

Genesis 11, 1-9
Salmo 32, 10-11. 12-13. 14-15

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Marcos 8, 34 – 9, 1

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Pebrero 16, 2023

Huwebes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 9, 1-13
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Mula sa iyong luklukan,
lahat ay ‘yong minamasdan.

Marcos 8, 27-33

« Basahin at Pakinggan »