Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Miyerkules, Hulyo 19, 2023

Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 3, 1-6. 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Mateo 11, 25-27

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hulyo 18, 2023

Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 2, 1-15a
Salmo 68, 3. 14. 30-31. 33-34

Dumulog tayo sa Diyos
upang mabuhay nang lubos.

Mateo 11, 20-24

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 17, 2023

Lunes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 1, 8-14. 22
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Mateo 10, 34 – 11, 1

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 16, 2023

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 55, 10-11
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13. 14

Nagbunga nang masagana,
binhi sa mabuting lupa.

Roma 8, 18-23
Mateo 13, 1-23

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 15, 2023

Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas ng Simbahan

Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7

Ang D’yos ang s’yang tumutulong
sa tanang napaaampon.

Mateo 10, 24-33

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 14, 2023

Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Camilo ng Lellis, pari

Genesis 46, 1-7. 28-30
Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Mateo 10, 16-23

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hulyo 13, 2023

Huwebes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Enrico

Genesis 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5
Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 10, 7-15

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hulyo 12, 2023

Miyerkules ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a
Salmo 32, 2-3. 10-11. 18-19

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

Mateo 10, 1-7

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hulyo 11, 2023

Paggunita kay San Benito, abad

Genesis 32, 22-32
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7. 8b at 15

Yamang ako ay matuwid,
ang mukha mo’y mamamasid.

Mateo 9, 32-38

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 10, 2023

Lunes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 28, 10-22a
Salmo 90, 1-2. 3-4. 14-15ab

D’yos kong tapat at totoo,
ikaw lang ang pag-asa ko.

Mateo 9, 18-26

« Basahin at Pakinggan »