Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 24, 2020

Lunes ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 3, 13-18
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng D’yos.

Marcos 9, 14-29

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 23, 2020

Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Levitico 19. 1-2. 17-18
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10. 12-13

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

1 Corinto 3, 16-23
Mateo 5, 38-48

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 22, 2020

Kapistahan ng Luklukan ni Apostol San Pedro

1 Pedro 5, 1-4
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6.

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Mateo 16, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 21, 2020

Biyernes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 2, 14-24. 26
Salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang sumusunod sa Diyos nang kusang-loob.

Marcos 8, 34 – 9, 1

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 20, 2020

Huwebes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 2, 1-9
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Marcos 8, 27-33

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 19, 2020

Miyerkules ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 1, 19-27
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Marcos 8, 22-26

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 18, 2020

Martes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 1, 12-18
Salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Mapalad ang tumatanggap ng aral ng Poong tapat.

Marcos 8, 14-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 17, 2020

Lunes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 1, 1-11
Salmo 118, 67. 68. 71. 72. 75. 76

Poon, ako’y kahabagan upang mabuhay kailanman.

Marcos 8, 11-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 16, 2020

Ika-6 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Sirak 15, 16-21
Salmo 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

1 Corinto 2, 6-10
Mateo 5, 17-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 15, 2020

Sabado ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 12, 26-32; 13, 33-34
Salmo 105, 6-7a. 19-20. 21-22

Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Marcos 8, 1-10

« Basahin at Pakinggan »