Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Sabado, Oktubre 10, 2020

Sabado ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 3, 22-29
Salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Lucas 11, 27-28

Basahin at pakinggan →

Biyernes, Oktubre 9, 2020

Biyernes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 3, 7-14
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

Lucas 11, 15-26

Basahin at pakinggan →

Huwebes, Oktubre 8, 2020

Huwebes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 3, 1-5
Lucas 1, 69-70. 71-72. 73-75

Poong Diyos ay purihin, nilingap n’ya ang Israel.

Lucas 11, 5-13

Basahin at pakinggan →

Miyerkules, Oktubre 7, 2020

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario
Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 2, 1-2. 7-14
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Lucas 11, 1-4

Basahin at pakinggan →

Martes, Oktubre 6, 2020

Martes ng Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 1, 13-24
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 10, 38-42

Basahin at pakinggan →

Lunes, Oktubre 5, 2020

Lunes ng Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 1, 6-12
Salmo 110, 1-2. 7-8. 9 at 10k

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

Lucas 10, 25-37

Basahin at pakinggan →

Linggo, Oktubre 4, 2020

Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 5, 1-7
Salmo 79, 9 at 12. 13-14. 15-16. 19-20

Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel.

Filipos 4, 6-9
Mateo 21, 33-43

Basahin at pakinggan →

Sabado, Oktubre 3, 2020

Sabado ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 42, 1-3. 5-6. 12-16
Salmo 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130

Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Lucas 10, 17-24

Basahin at pakinggan →

Biyernes, Oktubre 2, 2020

Paggunita sa mga Anghel na Tagatanod
Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 10, 13-16 o kaya Mateo 18, 1-5. 10

Basahin at pakinggan →

Huwebes, Oktubre 1, 2020

Paggunita kay Santa Teresita ng Sanggol na si Hesus, dalaga
Huwebes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 19, 21-27
Salmo 26, 7-8a. 8b-9abk. 13-14

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 10, 1-12

Basahin at pakinggan →