Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Linggo, Enero 28, 2024

Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Deuteronomio 18, 15-20
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

1 Corinto 7, 32-35
Marcos 1, 21-28

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Enero 27, 2024

Sabado ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay Santa Angela Merici
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria Tuwing Sabado

2 Samuel 12, 1-7a. 10-17
Salmo 50, 12-13. 14-15. 16-17

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Enero 26, 2024

Paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo

2 Timoteo 1, 1-8
o kaya Tito 1, 1-5
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

Lucas 10, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Enero 25, 2024

Kapistahan ng Pagbabagong-Buhay ni Apostol San Pablo

Mga Gawa 22, 3-16
o kaya Gawa 9, 1-22
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan
Mabuting Balitang aral.

Marcos 16, 15-18

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Enero 24, 2024

Paggunita kay San Francisco de Sales, obispo at pantas ng Simbahan

2 Samuel 7, 4-17
Salmo 88, 4-5. 27-28. 29-30

Sa kanya mananatili
ang aking pag-ibig lagi.

Marcos 4, 1-20

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Enero 23, 2024

Martes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 6, 12b-15. 17-19
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

Sino ang haring dakila?
Siya’y ang D’yos na lumikha.

Marcos 3, 31-35

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Enero 22, 2024

Lunes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Vicente, diyakono at martir

2 Samuel 5, 1-7. 10
Salmo 88, 20. 21-22. 25-26

Pag-ibig ko’t pagtatapat
ay ibibigay kong ganap.

Marcos 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Enero 21, 2024

Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol (B)

Isaias 9, 1-6
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas
tagumpay ng Nagliligtas.

Efeso 1, 3-6. 15-18
Marcos 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Enero 20, 2024

Sabado ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Fabian, papa at martir
o kaya Paggunita kay San Sebastian, martir
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

1 Samuel 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27
Salmo 79, 2-3. 5-7

Poon, kami’y ‘yong iligtas
at tanglawan ng ‘yong sinag.

Marcos 3, 20-21

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Enero 19, 2024

Biyernes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 24, 3-21
Salmo 56, 2. 3-4. 6 at 11

Poon, kami’y kaawaan,
at lagi mong kahabagan.

Marcos 3, 13-19

« Basahin at Pakinggan »