Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Sabado, Disyembre 16, 2023

Sabado ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Sirak 48, 1-4. 9-11
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami’t tanglawan.

Mateo 17, 10-13

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Disyembre 15, 2023

Biyernes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 48, 17-19
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Ang sumusunod sa Poon
ay sa liwanag hahantong.

Mateo 11, 16-19

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Disyembre 14, 2023

Paggunita kay San Juan de la Cruz, pari at pantas ng Simbahan

Isaias 41, 13-20
Salmo 144, 1 at 9. 10-11. 12-13ab

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Mateo 11, 11-15

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Disyembre 13, 2023

Paggunita kay Santa Lucia, dalaga at martir

Isaias 40, 25-31
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10

Panginoo’y papurihan,
aba kong sariling buhay.

Mateo 11, 28-30

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Disyembre 12, 2023

Paggunita sa Mahal na Birhen ng Guadalupe

Zacarias 2, 14-17
o kaya Pahayag 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
Judith 13, 18bkde. 19

Pinupuri kang lubusan
ng lahat sa ating bayan.

Lucas 1, 26-38
o kaya Lucas 1, 39-47

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Disyembre 11, 2023

Lunes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

o kaya Paggunita kay San Damaso I, Papa

Isaias 35, 1-10
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ang Poong D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Lucas 5, 17-26

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Disyembre 10, 2023

Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (B)

Isaias 40, 1-5. 9-11
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

2 Pedro 3, 8-14
Marcos 1, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Disyembre 9, 2023

Sabado ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

o kaya Paggunita kay San Juan Diego

Isaias 30, 19-21. 23-26
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang umaasa sa
Panginoon tuwina.

Mateo 9, 35 – 10, 1. 6-8

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Disyembre 8, 2023

Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria

Genesis 3, 9-15. 20
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

Efeso 1, 3-6. 11-12
Lucas 1, 26-38

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Disyembre 7, 2023

Paggunita kay San Ambrosio, obispo at pantas ng Simbahan

Isaias 26, 1-6
Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a

Pinagpala’ng dumarating
sa ngalan ng Poon natin.

Mateo 7, 21. 24-27

« Basahin at Pakinggan »