Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Huwebes, Agosto 17, 2023

Huwebes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Josue 3, 7-10a. 11. 13-17
Salmo 113 A, 1-2. 3-4. 5-6

Aleluya.

Mateo 18, 21 – 19, 1

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 16, 2023

Paggunita kay San Roque, nagpapagaling

Deuteronomio 34, 1-12
Salmo 65, 1-3a. 5 at 16-17

Ang Diyos ay papurihan!
Ang buhay ko’y kanyang bigay!

Mateo 18, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 15, 2023

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria

Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Nasa kanan mo ang reyna,
maningning sa ginto’t ganda.

1 Corinto 15, 20-27
Lucas 1, 39-56

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 14, 2023

Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir

Deuteronomio 10, 12-22
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Mateo 17, 22-27

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 14, 2023

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit sa Mahal na Birheng Maria

Pagmimisa sa Bisperas

1 Cronica 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2
Salmo 131, 6-7. 9-10. 13-14

Bumangon ka, D’yos na banal,
sa tronong Kaban ng Tipan.

1 Corinto 15, 54b-57
Lucas 11, 27-28

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 13, 2023

Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

1 Hari 19, 9a. 11-13a
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Roma 9, 1-5
Mateo 14, 22-33

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 12, 2023

Sabado ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay Santa Juana Francisca de Chantal, namanata sa Diyos
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Deuteronomio 6, 4-13
Salmo 17, 2-3a. 3bk-4. 47 at 51ab

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

Mateo 17, 14-20

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 11, 2023

Paggunita kay Santa Clara, dalaga

Deuteronomio 4, 32-40
Salmo 76, 12-13. 14-15. 16 at 21

Sa lahat ng ginawa mo,
magbubulay-bulay ako.

Mateo 16, 24-28

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 10, 2023

Kapistahan ni San Lorenzo, Diyakono at Martir

2 Corinto 9, 6-10
Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Ang taong tunay na mat’wid
ay mahabagi’t mabait.

Juan 12, 24-26

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 9, 2023

Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay Santa Teresa Benedicta dela Cruz, dalaga at martir

Mga Bilang 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35
Salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23

Panginoong masintahin
ang bayan mo’y gunitain.

Mateo 15, 21-28

« Basahin at Pakinggan »