Monday, July 15, 2024

Lunes, Hulyo 15, 2024

Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas ng Simbahan

Isaias 1, 10-17
Salmo 49, 8-9. 16bk-17, 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Mateo 10, 34 – 11, 1

« Basahin at Pakinggan »