Alert on Donation Scam

Isang mapagpalang araw!

Napag-alaman namin na may ilang indibidwal o grupo na gumagamit sa pangalan at content ng Awit at Papuri Communications upang makalikom ng donasyon. Ipinapaalam namin sa publiko na walang sinuman (mapa-indibidwal man, grupo o organisyon) ang may pahintulot na gamitin ang aming pangalan o content sa paghingi ng anumang donasyon.

Lahat ng lathain at multimedia resources na gawa ng Awit at Papuri Communications ay LIBRENG ipinamamahagi sa lahat ng mananampalataya.

Kung may nais magbigay ng tulong upang maipagpatuloy namin ang aming apostolate, ang mga paraang nakalagay sa aming website – https://www.awitatpapuri.com/donate – ang tanging opisyal at kinikilala namin upang direkta kayong makapagpadala ng donasyon. Ang pagbibigay ng donasyon ay kusa at hindi sapilitan.

Lahat ng donation channels (PayPal at GCash QR Code) namin ay nasa pangalan ng aming grupo — Awit at Papuri Communications — at hindi personal o individual account.

Para sa inyong sariling proteksyon, narito ang opisyal na website at social media accounts namin:

Website: https://www.awitatpapuri.com
Facebook: http://www.facebook.com/awitatpapuri
YouTube: http://www.youtube.com/awitatpapuri

Kung may katanungan kayo o may nais i-report, maaaring makipag-ugnayan sa amin gamit ang https://www.awitatpapuri.com/contact-us/ o ang email na info @ awitatpapuri.com.

Nawa maging maingat tayo sa ating online transactions.

Maraming salamat po sa inyong suporta. Patuloy nawa tayong pagpalain ng ating Panginoon!