Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Lunes, Setyembre 4, 2023

Lunes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 4, 13-18
Salmo 95, 1 at 3. 4-5. 11-12. 13

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

Lucas 4, 16-30

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 3, 2023

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Jeremias 20, 7-9
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Aking kinasasabikan,
Panginoon, Ikaw lamang.

Roma 12, 1-2
Mateo 16, 21-27

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 2, 2023

Sabado ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

1 Tesalonica 4, 9-11
Salmo 97, 1. 7-8. 9

Poong Hukom ay darating,
taglay ang katarungan natin.

Mateo 25, 14-30

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 1, 2023

Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 4, 1-8
Salmo 96, 1 at 2b. 5-6. 10. 11-12

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Mateo 25, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 31, 2023

Huwebes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 3, 7-13
Salmo 89, 3-4. 12-13. 14 at 17

Pag-ibig mo’y ipadama,
aawit kaming masaya.

Mateo 24, 42-51

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 30, 2023

Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 2, 9-13
Salmo 138, 7-8. 9-10. 11-12ab

Ako’y iyong siniyasat,
kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 27-32

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 29, 2023

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, Martir

1 Tesalonica 2, 1-8
o kaya Jeremias 1, 17-19
Salmo 138, 1-3. 4-6

Ako’y iyong siniyasat,
kilala mo akong ganap.

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 29, 2023

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan,
ang Tagapagbinyag, Martir

Jeremias 1, 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 28, 2023

Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simbahan

1 Tesalonica 1, 1-5. 8b-10
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Mateo 23, 13-22

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 27, 2023

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 22, 19-23
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 6 at 8bk

Pag-ibig mo’y di kukupas, gawain mo’y magaganap.

Roma 11, 33-36
Mateo 16, 13-20

« Basahin at Pakinggan »