Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Martes, Hunyo 4, 2024

Martes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Pedro 3, 12-15a. 17-18
Salmo 89, 2. 3-4. 10. 14 at 16

Poon, amin kang tahanan noon,
ngayon at kailanman.

Marcos 12, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hunyo 3, 2024

Paggunita kina San Carlos Luwanga at mga kasama, mga martir

2 Pedro 1, 2-7
Salmo 90, 1-2. 14-15ab. 15k-16

D’yos kong tapat at totoo,
ikaw lang ang pag-asa ko.

Marcos 12, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hunyo 2, 2024

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (B)

Exodo 24, 3-8
Salmo 115, 12-13. 15 at 16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos
kalis ng inumi’y handog.

Hebreo 9, 11-15
Marcos 14, 12-16. 22-26

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hunyo 1, 2024

Paggunita kay San Justino, martir

Judas 17, 20b-25
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

Marcos 11, 27-33

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Mayo 31, 2024

Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria

Sofonias 3, 14-18
o kaya Roma 12, 9-16b
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

Lucas 1, 39-56

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Mayo 30, 2024

Huwebes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 2, 2-5. 9-12
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Sa Panginoo’y dumulog
upang papuri’y ihandog.

Marcos 10, 46-52

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Mayo 29, 2024

Miyerkules ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 1, 18-25
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Marcos 10, 32-45

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Mayo 28, 2024

Martes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 1, 10-16
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Marcos 10, 28-31

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Mayo 27, 2024

Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Agustin ng Kanterberi, obispo

1 Pedro 1, 3-9
Salmo 110, 1-2. 5-6. 9 at 10k

Pangako ng Poon nati’y
lagi nating gunitain
.

Marcos 10, 17-27

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Mayo 26, 2024

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos (B)

Deuteronomio 4, 32-34. 39-40
Salmo 32, 4-5. 6 at 9. 18-19. 20 at 22

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Roma 8, 14-17
Mateo 28, 16-20

« Basahin at Pakinggan »