Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Lunes, Hulyo 19, 2021

Lunes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 14, 5-18
Exodo 15, 1-2. 3-4. 5-6.

Poon ay ating awitan
sa kinamtan n’yang tagumpay.

Mateo 12, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 18, 2021

Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Jeremias 23, 1-6
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

Efeso 2, 13-18
Marcos 6, 30-34

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 17, 2021

Sabado ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 12, 37-42
Salmo 135, 1 at 23-24. 10-12. 13-15

Ang pag-ibig ng Maykapal
ay tunay na walang hanggan.

Mateo 12, 14-21

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 16, 2021

Biyernes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 11, 10-12. 14
Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos
kalis ng inumi’y handog.

Mateo 12, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hulyo 15, 2021

Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas

Exodo 3, 13-20
Salmo 104, 1 at 5. 8-9. 24-25. 26-27

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Mateo 11, 28-30

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hulyo 14, 2021

Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 3, 1-6. 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Mateo 11, 25-27

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hulyo 13, 2021

Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 2, 1-15a
Salmo 68, 3. 14. 30-31. 33-34

Dumulog tayo sa Diyos
upang mabuhay nang lubos.

Mateo 11, 20-24

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 12, 2021

Lunes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 1, 8-14. 22
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Mateo 10, 34 – 11, 1

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 11, 2021

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Amos 7, 12-15
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Efeso 1, 3-14
Marcos 6, 7-13

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 10, 2021

Sabado ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7

Ang D’yos ang s’yang tumutulong
sa tanang napaaampon.

Mateo 10, 24-33

« Basahin at Pakinggan »