Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Tagalog Mass Readings for the Week

Sabado, Hunyo 29, 2024

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Pagmimisa sa Araw

Mga Gawa 12, 1-11
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang D’yos ang siyang nagligtas
sa aking takot at sindak.

2 Timoteo 4, 6-8. 17-18
Mateo 16, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 28, 2024

Paggunita kay San Ireneo, obispo at martir

2 Hari 25, 1-12
Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Kung ika’y aking limutin,
wala na ‘kong aawitin.

Mateo 8, 1-4

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 28, 2024

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Pagmimisa sa Bisperas

Mga Gawa 3, 1-10
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Galacia 1, 11-20
Juan 21, 15-19

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hunyo 27, 2024

Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Cirilo ng Alejandria, obispo at pantas ng Simbahan

2 Hari 24, 8-17
Salmo 78, 1-2. 3-5. 8. 9

Dahil sa ngalan mo, Poon,
iligtas mo kami ngayon.

Mateo 7, 21-29

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hunyo 26, 2024

Miyerkules ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Hari 22, 8-13; 23, 1-3
Salmo 118, 33. 34. 35. 36. 37. 40

Ituro mo ang layunin
ng mga utos mo sa’min.

Mateo 7, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 25, 2024

Martes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Hari 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 10-11

Lungsod ng D’yos ay matatag
dahil sa bigay n’yang lakas.

Mateo 7, 6. 12-14

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hunyo 24, 2024

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Isaias 49, 1-6
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15

Pinupuri kita, D’yos ko,
dahil ako’y nilikha mo.

Mga Gawa 13, 22-26
Lucas 1, 57-66. 80

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hunyo 23, 2024

Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Job 38, 1. 8-11
Salmo 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

Panginoo’y papurihan
sa pag-ibig n’ya kailanman.

2 Corinto 5, 14-17
Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hunyo 23, 2024

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Pagmimisa sa Bisperas

Jeremias 1, 4-10
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Sapul pa sa pagkasilang
ikaw na ang inasahan.

1 Pedro 1, 8-12
Lucas 1, 5-17

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hunyo 22, 2024

Sabado ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Paulino ng Nola, obispo
o kaya Paggunita kay San Juan Fisher, obispo at Santo Tomas More, mga martir
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

2 Cronica 24, 17-25
Salmo 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34

Sa kanya mananatili
ang aking pag-ibig lagi
.

Mateo 6, 24-34

« Basahin at Pakinggan »