July 2024

Miyerkules, Hulyo 31, 2024

Paggunita kay San Ignacio ng Loyola

Jeremias 15, 10. 16-21
Salmo 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18

Ang D’yos ang aking takbuhan
sa araw ng kagipitan.

Mateo 13, 44-46

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hulyo 30, 2024

Martes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Pedro Crisologo, obispo at pantas ng Simbahan

Jeremias 14, 17-22
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

Dahil sa ngalan mo,
Poon, iligtas mo kami ngayon.

Mateo 13, 36-43

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 29, 2024

Paggunita kina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro

1 Juan 4, 7-16
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11.

Palagi kong pupurihin
ang Dakilang Poon natin.

o kaya:
Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Juan 11, 19-27
o kaya Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 28, 2024

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

2 Hari 4, 42-44
Salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18

Pinakakain mong tunay
kaming lahat, O Maykapal.

Efeso 4, 1-6
Juan 6, 1-15

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 27, 2024

Sabado ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Jeremias 7, 1-11
Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a. 11

Ang templo mo’y aking mahal,
D’yos na Makapangyarihan.

Mateo 13, 24-30

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 26, 2024

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Jeremias 3, 14-17
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos
ang Pastol na kumukupkop.

Mateo 13, 18-23

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hulyo 25, 2024

Kapistahan ni Apostol Santiago

2 Corinto 4, 7-15
Salmo 125, 1-2ab, 2kd-3. 4-5. 6

Ang nagtanim na
may luha ay aaning natutuwa.

Mateo 20, 20-28

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hulyo 24, 2024

Miyerkules ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Sharbel Makhluf, pari

Jeremias 1, 1. 4-10
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Mateo 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hulyo 23, 2024

Martes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay Santa Brigida, namanata sa Diyos

Mikas 7, 14-15. 18-20
Salmo 84, 2-4. 5-6. 7-8

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Mateo 12, 46-50

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 22, 2024

Kapistahan ni Santa Maria Magdalena

Awit ni Solomon 3, 1-4a
o kaya 2 Corinto 5, 14-17
Salmo 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

Juan 20, 1-2. 11-18

« Basahin at Pakinggan »