Biyernes, Oktubre 27, 2023

October 27, 2023

Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 7, 18-25a
Salmo 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94.

Poon, ituro mo sa sa ’kin
ang utos mo upang sundin.

Lucas 12, 54-59


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Roma 7, 18-25a

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin, ibig kong sabihi’y sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawan nito kundi ang kasalanang nananahan sa akin.

Ito ang natuklasan ko: kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako’y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito’y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako’y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko! Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon! Salamat sa kanya!

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94.

Poon, ituro mo sa sa ’kin
ang utos mo upang sundin.

Ako’y bigyan mo ng dunong, ng tunay na karunungan,
yamang ako’y nagtiwala sa utos mong ibinigay.

Poon, ituro mo sa sa ’kin
ang utos mo upang sundin.

Kay buti mo, Panginoon! Kay ganda ng iyong loob,
sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos.

Poon, ituro mo sa sa ’kin
ang utos mo upang sundin.

Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos,
katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod.

Poon, ituro mo sa sa ’kin
ang utos mo upang sundin.

Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay,
ang lubos kong kasiyaha’y nasa iyong kautusan.

Poon, ituro mo sa sa ’kin
ang utos mo upang sundin.

Ang utos mo’y susundin ko, di ko ito tatalikdan,
pagkat dahil sa utos mo, ako ngayo’y nabubuhay.

Poon, ituro mo sa sa ’kin
ang utos mo upang sundin.

Ang lingkod mo’y iyong-iyo, kaya ako ay iligtas,
ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap.

Poon, ituro mo sa sa ’kin
ang utos mo upang sundin.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 54-59

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayun nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw! Marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa’t sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon?

Bakit hindi ninyo mapagpasiyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon; baka kaladkarin ka niya sa hukuman, at ibigay ka ng hukom sa tanod, at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 21, 2021 at 7:09 pm

PAGNINILAY: Unti-unti tayong nalalapit sa pagtatapos ng taong panliturhiya ng Simbahan. Sa loob ng 6 na Linggo, papasok muli tayo sa Panahon ng Adbiyento, na kung saan paghahandaan natin ang tatlong pagdating ni Kristo: (1) Ang kanyang Pagkakatawang-tao na ating ginugunita tuwing Pasko ng Pagsilang, (2) Ang kanyang Muling Pagpaparito sa katapusan ng panahon, at (3) Ang kanyang Pamalagiang pagdating sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga Sakramento.

Kaya ang Ebanghelyo natin ngayon ay isang paalala tungkol hindi lang sa kinabukasan, kundi mas tungkol sa kasalukuyan. Binabala ni Hesus ang pagiging masyadong mapagmataas, na parang titignan nalang sa mga kaganapan ng kalikasan. Bagkus, ang mensahe ni Kristo ay tingnan din natin ang mga tanda ng kasalukuyang panahon. Hindi palaging aasa ang ating buhay sa Diyos, pero hindi ito nangangahulugang dapat mawalan tayo ng pananampalataya sa kanya. Mayroong tanyag na kasabihan: “Nasa Diyos ang awa! Nasa tao ang gawa!” Kaya sinabi ng Panginoon na makipag-ayos tayo sa mga taong katunggali natin. Ang bawat sinasakdal ay hindi lang hinahantulan ng pisikal na pagkakulong sa bilangguan, kundi ang espirituwal na pagkabilanggo sa kanilang di pakikipagkasundo at pagwawasto ng mga nasirang relasyon. Ginamit itong halimbawa ni Hesus upang tayo’y hindi mawalan ng atensyon sa ating kasalukuyang kalagayan ngayon, at tumugon tayo nang nararapat ayon sa kanyang dakilang kalooban.

Kaya ipinapaalala sa atin ni San Pablo sa Unang Pagbasa na ating pisikal na katawan ay nakasakop sa kasalanan dahil sa tukso ng mundo. Ngunit ang tanging hakbang natin upang labanan ang kasamaan ay kabutihan sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon at pagiging matapat sa kanya at sa kanyang kalooban, sapagkat siya lamang ang pumupuno ng ating pangangailangan nang mga pagpapala na hindi kailanma’y lilipas. Minsan nananaig pa ang ating pagnanasa sa mga bagay na hindi ikinalulugod ng Diyos. At aminado rin si San Pablo na may mga pagkakataong pinipili niyang gumawa ng masama na hindi dapat, at talikdan ang mabuti na dapat naman talagang gawin. Subalit tiwala pa rin siya na ang tao ay dapat mamuhay para sa Panginoon.

Tanging ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Kung tayo ay magiging tapat sa kanya at magpapadala ng pag-ibig sa ating paligid, makakamit natin ang kaligayahan ng walang hangganan sa kalangitan, kasama niya sa ating piling.

Reply

Cora Galang Orense October 22, 2021 at 7:17 am

Sa atin pong pagbasa ngayong araw Oct 22,2021. Inaamin po ni apostol San Pablo, ang kanyang kahinaan na isabuhay ang Tama,bagkos ayon nga sa kanya ay mas nagagawa nya ang Di nais Ng isip at puso nya,meaning mas nangingibabaw ang tawag Ng laman o ang pag gawa Ng masama kahit alam nyang Di Ito tama. Aminin man po natin o sa hindi MGA kapatid , na tayong lahat ay dumadaan sa ganitong pagsubok sa araw araw.At aminin nating Di madali ang makasunod sa kalooban Ng Diyos,Yun nga Lang pong makipagbati Tayo sa ating MGA kaaway ay napakahirap na para sa atin Yun pa po kanyang isuko natin ang ating sarili,meaning Yung wag na natin isipin pa Kung sino ang Nauna na gumawa Ng Mali kundi isipin na Lang natin ang Tama. Madalas po KC kahit àlam natin na Mali ang ating ginagawa pilit pa Rin po natin itong ipinag lalaban para maging Tama Yun bang nagmamarunong Tayo kahit àlam natin na Mali Naman po talaga.Alam nyo po MGA brothers and sisters, aaminin Kong Di Rin ako naiiba sa sinabing iyon ni apostol Pablo, araw araw po ay struggle ko Ito sa buhay, Kaya nga po humantong pa ako sa paghingi Ng tulong sa aking anak na samahan nya ako sa panalangin ko na Kayanin at mapaglabanan ang nangyayaring iyon sa buhay ko.mahabang panahon din po ang nasayang sa akin para magawa ko Ito Di lamang sa sarili Kong pagnanais, Di lamang sa panalangin Ng aking anak kundi sa biyaya Ng Diyos na nabubuhay sa puso ko.Mga kapatid Di pa po huli ang lahat sa atin,hilingin po natin sa Panginoon ang awa na mabago nya Tayo, napakasarap po na mabuhay na àlam natin kasama natin ang Diyos, na nandian sya lagi upang tayo’y tulungang makatayong muli sa ating pagkakasala, naandyan sya upang Tayo ay gabayan sapagkat sya Lang po at wala Ng IBA ang lubos na sa atin ay nagmamahal.Alam nyo po MGA kapatid habang ginagawa ko Ito ay Di ko napigilan ang sarili Kong maiyak sapagkat sa puso ko ay naguumapaw ang pasasalamat sa Diyos, na Una sa lahat ay nagpatawad at ngayon ay lubos na sa akin ay nagmamahal.lagi po natin syang maaasahan MGA kapatid ,tumawag Lang po Tayo sa kanya at lagi syang naandyan upang tayo’y pakinggan. Good morning po muli MGA kapatid and have a nice day ahead of us .God bless po everyone and keep safe.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 22, 2021 at 9:06 am

Ano ang hamon at aral sa atin ng ebnghelyo ngayon?
Napakadami ngayon na matatawag na “andaming alam”. Matanda o bata ay andaming alam. Lalo na ngayon sa social media na tila akala mo ay mga eksperto sa ibat ibang larangan. Kung makabatikos ng kapwa ay tila walang kapintasan. Kung magbigay ng mg impormasyon ay mga sariling opinyon lamang at wala nmang katotohanan. Andaming alam pero hindi alam sumunod sa sampung utos lamang ng Diyos, sampu lamang ngunit hirap na hirap tuparin. Andaming alam ngunit hindi alam magpatawad ng kapatid. Andaming alam ngunit hindi alam ang tumulong sa walang walang at pinakmababa sa lipunan. Andaming alam ngunit hindi minamahal ang asawa. Andaming alam pero hindi alam na masama ang magnasa sa laman ng hindi mo pag aari. Andaming alam pero hindi alam na dapat mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Andaming alam pero hindi alam mahalin ang kapwa.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: