Saturday, October 7, 2023

Sabado, Oktubre 7, 2023

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario

Baruc 4, 5-12. 27-29
Salmo 68, 33-35. 36-37

Dinirinig ng Maykapal
ang mga may kailangan.

Lucas 10, 17-24

« Basahin at Pakinggan »