Saturday, October 28, 2023

Sabado, Oktubre 28, 2023

Kapistahan nina Apostol San Simon at San Judas

Efeso 2, 19-22
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Lucas 6, 12-19

« Basahin at Pakinggan »