Monday, October 2, 2023

Lunes, Oktubre 2, 2023

Paggunita sa mga Banal na Anghel na Tagatanod

Zacarias 8, 1-8
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 ay 22-23

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

Mateo 18, 1-5. 10

« Basahin at Pakinggan »