Tuesday, October 17, 2023

Martes, Oktubre 17, 2023

Paggunita kay San Ignacio ng Antioquia, obispo at martir

Roma 1, 16-25
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang
sa Panginoong marangal.

Lucas 11, 37-41

« Basahin at Pakinggan »