September 2023

Sabado, Setyembre 30, 2023

Paggunita kay San Jeronimo, pari at pantas ng Simbahan

Zacarias 2, 5-9. 14-15a
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

Lucas 9, 43b-45

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 29, 2023

Kapistahan nina Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael

Daniel 7, 9-10. 13-14
o kaya Pahayag 12, 7-12a
Salmo 137, 1-2a, 2bk-3, 4-5

Poon, kita’y pupurihin
sa harap ng mga anghel.

Juan 1, 47-51

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Setyembre 28, 2023

Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasama, mga martir

Ageo 1, 1-8
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Lucas 9, 7-9

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 27, 2023

Paggunita kay San Vicente de Paul, pari

Esdras 9, 5-9
Tobit 13, 2. 3-4a. 4bkd. 5. 8

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Lucas 9, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 26, 2023

Martes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kina San Cosme at San Damian, mga martir

Esdras 6, 7-8. 12b. 14-20
Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Masaya tayong papasok
sa tahanan ng Poon D’yos.

Lucas 8, 19-21

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Setyembre 25, 2023

Lunes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Esdras 1, 1-6
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Lucas 8, 16-18

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 24, 2023

Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 55, 6-9
Salmo 144, 2-3. 8-9. 17-18

D’yos ay tapat at totoo
sa dumadalanging tao.

Filipos 1, 20k-24. 27a
Mateo 20, 1-16a

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 23, 2023

Paggunita kay San Pio ng Pietrelcina, pari

1 Timoteo 6, 13-16
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Sa Panginoo’y dumulog
upang papuri’y ihandog.

Lucas 8, 15

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 22, 2023

Biyernes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 6, 2k-12
Salmo 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

Mapalad ang mga aba,
tanging D’yos ang Hari nila.

Lucas 8, 1-3

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Setyembre 21, 2023

Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita

Efeso 4, 1-7. 11-13
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Mateo 9, 9-13

« Basahin at Pakinggan »