Wednesday, September 13, 2023

Miyerkules, Setyembre 13, 2023

Paggunita kay San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng Simbahan

Colosas 3, 1-11
Salmo 144, 2-3. 10-11. 12-13ab

Ang Diyos ay mapagmahal,
tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 20-26

« Basahin at Pakinggan »