Saturday, September 16, 2023

Sabado, Setyembre 16, 2023

Paggunita kina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir

1 Timoteo 1, 15-17
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5a at 6-7

Ngalan ng D’yos ay idangal
ngayon at magpakailanman.

Lucas 6, 43-49

« Basahin at Pakinggan »