August 2023

Huwebes, Agosto 31, 2023

Huwebes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 3, 7-13
Salmo 89, 3-4. 12-13. 14 at 17

Pag-ibig mo’y ipadama,
aawit kaming masaya.

Mateo 24, 42-51

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 30, 2023

Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 2, 9-13
Salmo 138, 7-8. 9-10. 11-12ab

Ako’y iyong siniyasat,
kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 27-32

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 29, 2023

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, Martir

1 Tesalonica 2, 1-8
o kaya Jeremias 1, 17-19
Salmo 138, 1-3. 4-6

Ako’y iyong siniyasat,
kilala mo akong ganap.

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 29, 2023

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan,
ang Tagapagbinyag, Martir

Jeremias 1, 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 28, 2023

Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simbahan

1 Tesalonica 1, 1-5. 8b-10
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Mateo 23, 13-22

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 27, 2023

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 22, 19-23
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 6 at 8bk

Pag-ibig mo’y di kukupas, gawain mo’y magaganap.

Roma 11, 33-36
Mateo 16, 13-20

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 26, 2023

Sabado ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Ruth 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17
Salmo 127, 1-2. 3. 4. 5

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

Mateo 23, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 25, 2023

Biyernes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Luis
o kaya Paggunita kay San Jose de Calasanz, pari

Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22
Salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Mateo 22, 34-40

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 24, 2023

Kapistahan ni Apostol San Bartolome

Pahayag 21, 9b-14
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao
dakilang paghahari mo.

Juan 1, 45-51

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 23, 2023

Paggunita kay Santa Rosa de Lima, dalaga

Mga Hukom 9, 6-15
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7

Poon, ang bigay mong lakas,
sa hari’y nagpapagalak.

Mateo 20, 1-16a

« Basahin at Pakinggan »