July 2023

Lunes, Hulyo 31, 2023

Paggunita kay San Ignacio ng Loyola

Exodo 32, 15-24. 30-34
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

Mateo 13, 31-25

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 30, 2023

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

1 Hari 3, 5. 7-12
Salmo 118, 57 at 72. 76-77. 127-128. 129-130.

Iniibig ko nang lubos
tanang utos mo, Poong D’yos.

Roma 8, 28-30
Mateo 13, 44-46

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 29, 2023

Paggunita kina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro

Exodo 24, 3-8
Salmo 49, 1-2. 5-6. 14-15

Sa D’yos tayo ay maghandog
pasalamat na malugod.

Juan 11, 19-27
o kaya Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 28, 2023

Biyernes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 20, 1-17
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Panginoon, iyong taglay
ang Salitang bumubuhay.

Mateo 13, 18-23

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hulyo 27, 2023

Huwebes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 19, 1-2. 9-11. 16-20b
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Mateo 13, 10-17

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hulyo 26, 2023

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Exodo 16, 1-5. 9-15
Salmo 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Mateo 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hulyo 25, 2023

Kapistahan ni Apostol Santiago

2 Corinto 4, 7-15
Salmo 125, 1-2ab, 2kd-3. 4-5. 6

Ang nagtanim na
may luha ay aaning natutuwa.

Mateo 20, 20-28

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 24, 2023

Lunes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Sharbel Makhluf, pari

Exodo 14, 5-18
Exodo 15, 1-2. 3-4. 5-6.

Poon ay ating awitan
sa kinamtan n’yang tagumpay.

Mateo 12, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 23, 2023

Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Karunungan 12, 13. 16-19
Salmo 85, 5-6. 9-10. 15-16a

Poon, ikaw ay mabuti
sa lahat ng nagsisisi.

Roma 8, 26-27
Mateo 13, 24-43

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 22, 2023

Kapistahan ni Santa Maria Magdalena

Awit ni Solomon 3, 1-4a
o kaya 2 Corinto 5, 14-17
Salmo 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

Juan 20, 1-2. 11-18

« Basahin at Pakinggan »