June 2023

Biyernes, Hunyo 30, 2023

Biyernes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Mga Unang Martir ng Banal na Sambayanan ng Diyos sa Roma

Genesis 17, 1. 9-10. 15-22
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

Mateo 8, 1-4

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hunyo 29, 2023

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Mga Gawa 12, 1-11
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang D’yos ang siyang nagligtas
sa aking takot at sindak.

2 Timoteo 4, 6-8. 17-18
Mateo 16, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hunyo 28, 2023

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo
Pagmimisa sa Bisperas

Mga Gawa 3, 1-10
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Galacia 1, 11-20
Juan 21, 15-19

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hunyo 28, 2023

Paggunita kay San Ireneo, obispo at martir

Genesis 15, 1-12. 17-18
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Mateo 7, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 27, 2023

Martes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Cirilo ng Alejandria, obispo at pantas ng Simbahan

Genesis 13, 2. 5-18
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Mateo 7, 6. 12-14

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hunyo 26, 2023

Lunes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 12, 1-9
Salmo 32, 12-13. 18-19. 20-21

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Mateo 7, 1-5

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hunyo 25, 2023

Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Jeremias 20, 10-13
Salmo 68, 8-10. 14 at 17. 33-35

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

Roma 5, 12-15
Mateo 10, 26-33

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hunyo 24, 2023

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Isaias 49, 1-6
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15

Pinupuri kita, D’yos ko,
dahil ako’y nilikha mo.

Mga Gawa 13, 22-26
Lucas 1, 57-66. 80

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 23, 2023

Biyernes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 11, 18. 21b-30
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Mat’wid ay tinutulungan
sa lahat ng kagipitan.

Mateo 6, 19-23

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 23, 2023

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista
Pagmimisa sa Bisperas

Jeremias 1, 4-10
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Sapul pa sa pagkasilang
ikaw na ang inasahan.

1 Pedro 1, 8-12
Lucas 1, 5-17

« Basahin at Pakinggan »