Saturday, June 3, 2023

Sabado, Hunyo 3, 2023

Paggunita kina San Carlos Luwanga at mga kasama, mga martir

Sirak 51, 17-27
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

Marcos 11, 27-33

« Basahin at Pakinggan »