Sabado, Hunyo 3, 2023

June 3, 2023

Paggunita kina San Carlos Luwanga at mga kasama, mga martir

Sirak 51, 17-27
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

Marcos 11, 27-33


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Charles Lwanga and Companions, Martyrs (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Sabado ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Sirak 51, 17-27

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Pinasasalamatan kita at pinupuri,
O Panginoon, pinupuri kita!
Nang ako’y bata pa, bago pa ako naglakbay,
ang lagi ko nang dalangin ay pagkalooban ako ng Karunungan.
Nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling,
at siya kong hahanapin magpahanggang wakas.
Mula sa aking kabataan hanggang sa aking pagtanda,
ang Karunungan lamang ang kagalakan ng aking puso.
Mula pa sa aking pagkabata, sinikap ko nang mamuhay nang matuwid,
masundan ko lamang ang landas ng Karunungan.
Nagsisimula pa lamang akong makinig
ay nakamtan ko na ang Karunungan;
sa gayon ay nakatuklas ako ng maraming aral.
Lagi kong sinikap na matuto,
at nagpapasalamat ako sa lahat ng nagturo sa akin.
Ang aking panata’y mamuhay ako
ayon sa tuntunin ng Karunungan,
at sinikap kong laging gumawa ng mabuti,
at ito’y hindi ko pagsisisihan magpakailanman.
Sinikap kong mabuti na mag-angkin ng Karunungan,
at naging maingat ako sa aking pag-uugali.
Lagi kong kinikilala ang aking kakapusan sa bagay na ito,
kaya’t sa Diyos ako humihingi ng tulong.
Siya ang laging nilulunggati ng aking puso,
at nagtagpuan ko siya sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay.
Umunlad ako sa Karunungan mula pa nang siya’y aking natagpuan
at hindi ko na siya hihiwalayan kailanman.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang,
ito’y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay;
yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan,
nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan.

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos,
liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod;
ito’y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos,
pang-unawa ng isipan yaong bungang idudulot.

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti,
isang banal na tungkulin na iiral na parati;
pati mga hatol niya’y matuwid na kahatulan,
kapag siya ang humatol, ang pasiya ay pantay-pantay.

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

Ito’y higit pa sa ginto, na maraming nagnanais.
Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit;
matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis,
kahit anong pulot ito na dalisay at malinis.

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

ALELUYA
Colosas 3, 16a. 17k

Aleluya! Aleluya!
Nawa sa inyo’y manahan
salita ni Kristong banal
upang s’ya’y pasalamatan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 11, 27-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, pumunta na naman si Hesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Hesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, “Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?” Sumagot si Hesus, “Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag – sa Diyos ba o sa mga tao?” At sila’y nag-usap-usap: “Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, ‘Bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan?’ Ngunit kung sabihin nating mula sa tao,” natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya’t sumagot sila kay Hesus, “Hindi namin alam!” Sinabi ni Hesus sa kanila, “Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

lie May 27, 2021 at 1:26 pm

natawa naman ako sa sinabi ng Panginoong Hesus na di rin nya sasagutin ang mga tanong ng mga Punong Saserdote, mga eskriba at ng matatanda ng bayan, dahil di nila sinagot ang tanong Nito. Para sa akin, kung ang ginagawa ng tao ay para sa kabutihan at wala naman syang tinatapakan o nasasagasaan sa kanyang mga gawa, let it be. huwag na natin itong i question, madalas naman sa gumagawa ng mabuti, ay mabuti rin ang kanilang motibo. medyo naaalangan lang ako sa mga politiko, pero para sa akin, trabaho nila iyan na dapat nilang gawin, mas marami pa rin naman ang gumagawa ng mabuti at tama sa gobyerno, kaysa sa iilang gumagawa para sa sarili nilang kapakanan.

Reply

Reynald Perez May 28, 2021 at 3:40 pm

PAGNINILAY: Ang ating Ebanghelyo ngayon ay ang muling pagtatagpo ni Hesus sa mga pinuno ng mga Hudyo na masyadong kritikal sa kanyang pagpaparangal at paggawa ng kababalaghan. Tinanong siya ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan kung anong awtoridad ang nagbigay sa kanya upang gawin ang mga bagay na ito. Ngunit tugon ni Hesus ay isang hamon pabalik sa kanila: kung ang binyag ni San Juan Bautista ay mula sa langit o sa tao. At nag-isip-isip sila sapagkat alam nila na mas nanaig si Hesus. At kung sasabhin nila ang binyag ni Juan ay galing sa tao ay magagalit ang kanilang kapwang Hudyo, samantala kung sasabihin ay ito ay galing sa langit ay bakit hindi sila naniwala kay Juan Bautista at nagbalik-loob. Kaya ang tugon nila kay Hesus ay hindi rin nila alam kung saan ito nagmumula. At ganun rin ang tugon ng Panginoon na hindi niya masasabi sa kanila kung anong awtoridad ang nagbigay sa kanya, kahit alam niya na ang Diyos Ama ang nagbigay nito subalit may katigasan talaga ang mga pinunong ito na makinig sa kanyang mga pangangaral.

Hilingin natin sa Panginoon na kilalanin natin siya at maging kanyang mga saksi, ganun din ang pagkilala sa kanya sa pagbibigay-saksi ng ibang tao.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 29, 2021 at 7:04 am

Anong kaloob ng Espiritu Santo ang gusto mo? Napaka ganda nga ng karunungan. Katulad na lamang ng karunungan ni Haring Solomon. Laging gamit ang karunungan sa araw-araw, lalo na sa pakikipagusap. Kadalasan ang may pinaka magandang mungkahi ang nasusunod at siya ang nagiging pinuno. Malaking bagay kung taglay mo na ang karunungan dahil magagabayan ka nito sa tamang pagkilos at ikaw ay mananatili sa biyaya ng Diyos. Kaya nga hilingin natin na taglayin natin ang karunungan, upang di tayo mawalay sa Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 29, 2021 at 11:02 am

Ang karunungan ay hindi lamang nakakamit sa pagsasaliksik, pag aaral at pagtatanong, ang karunungan ay hinihingi din sa Diyos, at pag ito ay nakuha mo hindi na ito hihiwalay sa yo kailanman, hilingin natin ang karunungan kasabay ng pagsisikap na magkaroon ng malinis na pamumuhay.
Sa ebanghelyo ngayon ay kung babasahin mo ay parang lumabas na pilosopo si Hesus. Pero ang kanyang tugon sa tanong na pangsisilo ng mga punong saserdote ay pagpapakita din ng karunungan. Pero marami ang klase ng karunungan, may karunungan sa pandaraya, karunungan sa pangungulam, karunungan sa pagnanakaw, karunungan sa paggawa ng bomba at iba pang mapaminsalang sandata, karununga sa teknolohiya na nakakasira ng kalikasan. Ang karunungan na dapat nating hilingin sa Diyos ay ang karunungan sa mabuting balita na magagamit natin sa pang araw araw na buhay para sa sarili at para sa kapwa.

Reply

Group of Believer June 3, 2023 at 5:31 am

MAGNILAY: Sa pagsagot ng ‘Hindi namin alam’ pinakita ng mga eskriba at saserdote na kumikwestyon sa karapatan ni Hesus na duwag sila sa katotohanan. Minsan hindi komportable ang katotohanan tulad ng kayang palang pumili ang Diyos ng mga ordinaryong tao tulad ni Juan Bautista bilang tagapagsalita niya at kasangkapan ng kanyang pagliligtas. Kahit nasaksihan nila ito nagbulag-bulagan sila dahil hindi nila siya kauri. Wala siyang pinag-aralan tulad nila. Naunahan sila ng isang walang sinasabi sa lipunan. Tinanong sila ni Hesus kung saan galing ang karapatan ni Juan pero kahit alam nilang sa Diyos hindi nila matanggap at mapanindigan. Duwag sila kaya’t ewan na lang ang sinagot nila. At eto na naman si Hesus na tulad ni Juan ay nagpapakita ng tanda na galing siya sa Diyos. Hindi na naman nila matanggap na ang isang tulad niyang hamak ay pinili ng Diyos. Kelan natin tatanggapin ang katotohanan? Kung kelan komportable lang sa atin? Maraming katotohanan na pinapakita ang Diyos na hindi komportable at hinahamon ang mga mali nating paniniwala. Kung gusto nating lumaya yakapin natin ang katotohanan kahit minsan masakit at hindi komportable.

MANALANGIN: Panginoon, ipakita mo sa amin ang katotohanan kahit mahirap tanggapin.

GAWIN: Mamuhay sa katotohanan anumang hirap sa una.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: