Sunday, June 11, 2023

Linggo, Hunyo 11, 2023

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (A)

Deuteronomio 8, 2-3. 14b-16a
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

1 Corinto 10, 16-17
Juan 6, 51-58

« Basahin at Pakinggan »