Tuesday, June 13, 2023

Martes, Hunyo 13, 2023

Paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng Simbahan

2 Corinto 1, 18-22
Salmo 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135

Tumanglaw ka sa lingkod mo
at pagpalain mo ako.

Mateo 5, 13-16

« Basahin at Pakinggan »