Saturday, June 17, 2023

Sabado, Hunyo 17, 2023

Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ng Birheng Maria

2 Corinto 5, 14-21
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Lucas 2, 41-51

« Basahin at Pakinggan »