Friday, June 23, 2023

Biyernes, Hunyo 23, 2023

Biyernes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 11, 18. 21b-30
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Mat’wid ay tinutulungan
sa lahat ng kagipitan.

Mateo 6, 19-23

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 23, 2023

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista
Pagmimisa sa Bisperas

Jeremias 1, 4-10
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Sapul pa sa pagkasilang
ikaw na ang inasahan.

1 Pedro 1, 8-12
Lucas 1, 5-17

« Basahin at Pakinggan »