Wednesday, June 28, 2023

Miyerkules, Hunyo 28, 2023

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo
Pagmimisa sa Bisperas

Mga Gawa 3, 1-10
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Galacia 1, 11-20
Juan 21, 15-19

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hunyo 28, 2023

Paggunita kay San Ireneo, obispo at martir

Genesis 15, 1-12. 17-18
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Mateo 7, 15-20

« Basahin at Pakinggan »