Wednesday, July 26, 2023

Miyerkules, Hulyo 26, 2023

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Exodo 16, 1-5. 9-15
Salmo 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Mateo 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »