Saturday, July 1, 2023

Sabado, Hulyo 1, 2023

Sabado ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Genesis 18, 1-15
Lucas 1, 46-47. 48-49. 50 at 53. 54-55

Tinupad ng Panginoon
ang pangako niya noon.

Mateo 8, 5-17

« Basahin at Pakinggan »