Tuesday, July 11, 2023

Martes, Hulyo 11, 2023

Paggunita kay San Benito, abad

Genesis 32, 22-32
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7. 8b at 15

Yamang ako ay matuwid,
ang mukha mo’y mamamasid.

Mateo 9, 32-38

« Basahin at Pakinggan »