Monday, July 31, 2023

Lunes, Hulyo 31, 2023

Paggunita kay San Ignacio ng Loyola

Exodo 32, 15-24. 30-34
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

Mateo 13, 31-25

« Basahin at Pakinggan »