Monday, July 17, 2023

Lunes, Hulyo 17, 2023

Lunes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 1, 8-14. 22
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Mateo 10, 34 – 11, 1

« Basahin at Pakinggan »