Saturday, July 29, 2023

Sabado, Hulyo 29, 2023

Paggunita kina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro

Exodo 24, 3-8
Salmo 49, 1-2. 5-6. 14-15

Sa D’yos tayo ay maghandog
pasalamat na malugod.

Juan 11, 19-27
o kaya Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »