Saturday, July 15, 2023

Sabado, Hulyo 15, 2023

Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas ng Simbahan

Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7

Ang D’yos ang s’yang tumutulong
sa tanang napaaampon.

Mateo 10, 24-33

« Basahin at Pakinggan »