Monday, September 18, 2023

Lunes, Setyembre 18, 2023

Lunes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 2, 1-8
Salmo 27, 2. 7. 8-9

Ang Poon ay papurihan,
ako’y kanyang tinulungan.

Lucas 7, 1-10

« Basahin at Pakinggan »