September 2023

Miyerkules, Setyembre 20, 2023

Paggunita kina San Andres Kim Taegon, pari at martir, San Pablo Chong Hasang, at mga kasama, mga martir

1 Timoteo 3, 14-16
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Gawa’y napakadakila
ng Panginoong Lumikha.

Lucas 7, 31-35

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 19, 2023

Martes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Junuario (Jenaro), obispo at martir

1 Timoteo 3, 1-13
Salmo 100, 1-2ab. 2kd-3ab. 5. 6

Malinis na pamumuhay
ang aking pagsisikapan.

Lucas 7, 11-17

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Setyembre 18, 2023

Lunes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 2, 1-8
Salmo 27, 2. 7. 8-9

Ang Poon ay papurihan,
ako’y kanyang tinulungan.

Lucas 7, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 17, 2023

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Sirak 27, 33 – 28, 9
Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Roma 14, 7-9
Mateo 18, 21-35

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 16, 2023

Paggunita kina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir

1 Timoteo 1, 15-17
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5a at 6-7

Ngalan ng D’yos ay idangal
ngayon at magpakailanman.

Lucas 6, 43-49

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 15, 2023

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

1 Timoteo 1, 1-2. 12-14
Salmo 15, 1-2a. at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Juan 19, 25-27
o kaya Lucas 2, 33-35

o kaya
Mga Pagpipiliang Pagbasa

Hebreo 5, 7-9
Salmo 30, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 15-16. 20

Poong D’yos na maibigin
ako ay iyong sagipin.

Juan 19, 25-27
o kaya Lucas 2, 33-35

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 15, 2023

Dakilang Kapistahan ng Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

Hebreo 5, 7-9
Salmo 30, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 15-16. 20

Poong D’yos na maibigin
ako ay iyong sagipin.

Juan 19, 25-27
o kaya Lucas 2, 33-35

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Setyembre 14, 2023

Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal

Mga Bilang 21, 4b-9
Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Filipos 2, 6-11
Juan 3, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 13, 2023

Paggunita kay San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng Simbahan

Colosas 3, 1-11
Salmo 144, 2-3. 10-11. 12-13ab

Ang Diyos ay mapagmahal,
tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 20-26

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 12, 2023

Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Kamahal-mahalang Ngalan ng Birhen

Colosas 2, 6-15
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11

Ang Diyos ay mapagmahal,
tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 12-19

« Basahin at Pakinggan »