September 2023

Lunes, Setyembre 11, 2023

Lunes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 1, 24 – 2, 3
Salmo 61, 6-7. 9

Kaligtasa’t karangalan
ay buhat sa Diyos lamang.

Lucas 6, 6-11

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 10, 2023

Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Ezekiel 33, 7-9
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

Roma 13, 8-10
Mateo 18, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 9, 2023

Sabado ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Pedro Claver, pari
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Colosas 1, 21-23
Salmo 53, 3-4. 6 at 8

Ang D’yos ang s’yang
tumutulong at sa aki’y nagtatangol.

Lucas 6, 1-5

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 8, 2023

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Mikas 5, 1-4a
o kaya Roma 8, 28-30
Salmo 12, 6ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan
ay magalak sa Maykapal.

Mateo 1, 1-16. 18-23
o kaya Mateo 1, 18-23

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Setyembre 7, 2023

Huwebes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 1, 9-14
Salmo 97, 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Lucas 5, 1-11

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 6, 2023

Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 1, 1-8
Salmo 51, 10. 11

Ako ay nagtitiwala
sa pag-ibig ng Lumikha.

Lucas 4, 38-44

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 5, 2023

Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 5, 1-6. 9-11
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Makikita ang Maykapal
sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 4, 31-37

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Setyembre 4, 2023

Lunes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 4, 13-18
Salmo 95, 1 at 3. 4-5. 11-12. 13

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

Lucas 4, 16-30

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 3, 2023

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Jeremias 20, 7-9
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Aking kinasasabikan,
Panginoon, Ikaw lamang.

Roma 12, 1-2
Mateo 16, 21-27

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 2, 2023

Sabado ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

1 Tesalonica 4, 9-11
Salmo 97, 1. 7-8. 9

Poong Hukom ay darating,
taglay ang katarungan natin.

Mateo 25, 14-30

« Basahin at Pakinggan »