Friday, October 27, 2023

Biyernes, Oktubre 27, 2023

Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 7, 18-25a
Salmo 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94.

Poon, ituro mo sa sa ’kin
ang utos mo upang sundin.

Lucas 12, 54-59

« Basahin at Pakinggan »