Wednesday, October 18, 2023

Miyerkules, Oktubre 18, 2023

Kapistahan ni San Lucas,
Manunulat ng Mabuting Balita

2 Timoteo 4, 10-17b
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao
dakilang paghahari mo.

Lucas 10, 1-9

« Basahin at Pakinggan »